Tuesday, January 20, 2009

အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕သ႐ုပ္သကန္(1)

...(၁)အာဏာရွင္ေတြဆိုတာ

တို႔လုိ လူေတြပဲ။ ခ်ဳိထြက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ နည္းနည္းကြာတာက သူတို႔က သတၱိနည္းနည္းပိုေၾကာင္တယ္။ တိရစၦာန္ေတြကိုပဲၾကည့္။ သူတို႔က ဆာလို႔ အႏၱရာယ္ေပးတယ္။ စိတ္တိုလို႔ အႏၱရာယ္ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေၾကာင္လို႔ အႏၱရာယ္ေပးတယ္။ ေတာထဲ အသံေပးေလွ်ာက္သြားယင္ သားရဲတိရစၦာန္ေတြနဲ႔ တိုးခဲတယ္။ သူတို႔က လူသံၾကားလို႔ အခိ်န္မီတိမ္းေရွာင္ႏိုင္လို႔ေပါ့။

အာဏာရွင္ေတြက သတၱိေကာင္းလို႔ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး။ သတၱိေၾကာင္လို႔။ သူတို႔က တိရစၧာန္ေတြထက္ ပိုညစ္ပတ္တာက သူတို႔သတၱိေၾကာင္တာကို လူသိရွင္ၾကား ၀န္မခံရဲၾကဘူး။ အၿမီးမရွိလို႔ ဖုံးကြယ္လို႔ရတယ္။ ဒါဆို အာဏာရွင္ေတြဆိုတာ လူနဲ႔တိရစၦာန္ၾကားမွာ အဆင့္ရွိတယ္။ လူစဥ္မမီ တိရစၦာန္စဥ္မမီ ဘ၀မ်ဳိးေပါ့။


No comments: