Wednesday, July 11, 2012

ျပည္ေထာင္စုတပ္ လိုအပ္ေနဆဲ

mostsaing
လက္ရွိအစိုးရအေနအထားဟာမွာ ဒုသမၼတက ဦးျမင့္ေဆြ ျဖစ္လာစရာရွိလို႔ သမၼတသိန္းစိန္က အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ လုပ္ရပါတယ္။ ၾကည့္ရတာ အေရးႀကီးလို႔ သူ႔လက္စြဲေတာ္ ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ဦးေအာင္မင္းကို အနားမွာ ေခၚထားခ်င္ပုံရတယ္။ သမၼတသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ဒါေတြကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္မီဒီယာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ယင္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူမ်ားကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္လို႔ဆိုတယ့္ေနရာမွာ သာမန္အၾကပ္တပ္သားမ်ားကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘဲ အရာရွိႀကီးမ်ာကိုပဲ ေျပာလိုရင္းျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္သူတို႔နဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနယင္ ခန္႔ညားမႈ အားနည္းမွာကို စိုးေၾကာက္ေနပုံလည္း ရတယ္။ သူတို႔ကို မခ်စ္ေသာ္ ေနပါေစ၊ ေၾကာက္ေနမွ ေတာ္ကာက်မယ္လို႔ သေဘာထားပုံ ရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုေတာ့ ျပည္တြင္းရန္သူမ်ားလို႔ သူတို႔သေဘာထားပါတယ္။ သူတို႔လူေတြကလည္း အဲဒီလိုပဲ ရည္ၫႊန္းၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းရန္သူမ်ားကို အရင္ရွင္းရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီရပ္တည္ခ်က္ဟာ ဒီကေန႔အထိ မေျပာင္းလဲေသးပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေပးဖို႔ အင္မတန္ဝန္ေလးၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တန္းတူသေဘာမထားႏိုင္ၾကပါ။ လူမ်ဳိးစြဲ ပါတီစြဲ ပုဂၢဳိလ္စြဲ မထားပါနဲ႔ လို႔ ေျပာယင္လည္း လူမ်ဳိးေနာက္ခံ၊ ပါတီေနာက္ခံ၊ အဖြဲ႕ေနာက္ခံ၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးေနာက္ခံမရွိဘဲ ဗမာျပည္မွာ ဘာမွ လႈပ္လို႔ မရေသးပါဘူး။

အၿမဲတမ္းေျပာေနက်တစ္ခုကေတာ့ တပ္က ဥပေဒကေန သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ရွိတာကိုပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကဖို႔ သိန္းစိန္တို႔ ေဆာ္ၾသေနၾကတယ့္အခ်ိန္မွာ ဗမာတပ္မေတာ္ကို ဥပေဒျပင္ပမွာ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေျခာက္ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တိုင္းမွာ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ရထားတယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ နယ္စပ္၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးကို ကိုင္ထားခြင့္ ရထားတယ္၊ ဒုသမၼတတစ္ဦး ရွယ္ယာရထားတယ္။ ဒါက နည္းနည္းေနာေနာမွ မဟုတ္တာပဲ။

တကယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုပါေတာ့၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးဦးစီးနဲ႔ စစ္ေရးဦးစီးႏွစ္ခု ခြဲျခားထားေလ့ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဦးစီးအဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕ခိုင္းယင္ စစ္ေရးဦးစီးကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စရာမလိုဘဲ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ရႏိုင္ပါသလား။ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တိုင္းရင္းသားေတြလက္ထဲ ထည့္ေပးႏိုင္ပါသလား။ ဒါေတြေတာင္ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ မရေလာက္ပါ။

ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ လုံျခဳံေရး၊ ျပည္တြင္းေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ (ကာကြယ္ေရးကို မဆို)မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကပဲ ကိုင္ထားယင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို ျပႆနာမ်ဳိးမွာ ျပည္နယ္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက ဘာမွ စြပ္ဖက္လို႔ မရၾကပါဘူး။ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရတာက ကိစၥမရွိေပမယ့္ ဗဟိုအစိုးရဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေဒသခံကို ဘယ္ေလာက္ပဲ ထိခိုက္ေနပေစ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အဆိုပါ ဗဟိုအစိုးရက ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက ျငင္းၾကေပမယ့္ သူတို႔ျငင္းခ်က္က အဓိကမဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအစိုးရကို တိုင္းရင္းသားေတြက ဘယ္လိုသေဘာထားလဲအေပၚမွာပဲ မူတည္ၿပီး သံသယအႀကီးအငယ္ကို ခန္႔မွန္းရပါလိမ့္မယ္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္သည္သာ စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္ ဆိုၿပီး အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ကြဲကြဲျပားျပား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဗမာမႈျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္လို႔ အမ်ားစုက ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာပါ။ ဗမာစကားကို ေျပာမယ္၊ ဗမာစာကို သုံးမယ္၊ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးမယ္၊ ဗမာ့အာဗမာ့လွ်ာကို အတုခိုးမယ္၊ ဗမာေတြနဲ႔ညားမယ္၊ ဗမာေတြ ေျပာသလို ေနမယ္ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္လို႔ ထင္ေနၾကမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဒီလိုပဲ မွတ္ယူထားၾကပါတယ္။

ဗမာအခ်ဳိ႕မွအပ အျခားဗမာမ်ား၊ ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားက ဗမာမႈျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္လို႔ မယူဆၾကပါဘူး။ လူမ်ဳိးတိုင္းရဲ႕ စကား၊ စာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသည္တို႔ဟာ ဗမာေတြလိုပဲ အဆင့္တူၾကတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ယူတုန္းက အတူတူ တိုက္ခဲ့ၾကသလို လြတ္လပ္ေရးအသီးအပြင့္ကိုလည္း အတူတူ ခံစားလိုၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဗမာစကား၊ ဗမာစာ၊ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈ စည္ပင္ျပန္႔ပြားလာသလို သူတို႔စကား၊ စာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကိုလည္း နည္းတူ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစလိုၾကပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဗမာမ်ား ေနရာရသလို သူတို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ကို ထမ္းလိုၾကပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္လို႔ သူတို႔ျမင္ၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ထြန္းကားေရးအတြက္ ဗမာလူမ်ဳိးကို မုန္းတီးစရာမလိုပါ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစီးၿပီး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွိတယ့္ဗမာမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံဖို႔ လိုပါတယ္။ လူမ်ားစုဗမာလူမ်ဳိးမ်ား သေဘာမတူဘဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္လို႔ မရပါ။ ဗမာမပါဘဲ ခြဲၿပီး ထူေထာင္လိုၾကပါလိမ့္မယ္။ ခြဲၿပီး ထူေထာင္ျခင္းမွာ ဗမာေတြနဲ႔ ညႈိၿပီး ထူေထာင္တာထက္ ပိုခက္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ယင္ ဗမာမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတျပားသားမွ ေလွ်ာ့က်မသြားဘဲ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားလို အခြင့္အေရးအျပည့္အဝနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားစံစားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဗမာမ်ား နားလည္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရမွာ စစ္အစိုးရအေမြကို လက္ဆင့္ကမ္း ခံယူထားတယ့္ အစိုးရ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုကတည္းက ဗမာမႈဝါဒီအဆက္ဆက္တို႔ရဲ႕ အဆက္အႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔လို တိုင္းရင္းသားတို႔နဲ႔ လက္ေရတျပင္တည္း စားႏိုင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါကို နားလည္ထားၾကရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ ဗမာမႈျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္လို႔ လက္ခံၾကသလို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ခြဲထြက္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္တလြဲ ေကာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီပုဂၢဳိလ္မ်ား ဦးစီးက်င္းပမယ့္ ပင္လုံကဲ့သို႔ ညီလာခံဟာ သံသယမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနတယ့္ ေနာက္ထပ္လုပ္ၾကံမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားတို႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ေအာင္ အမ်ားႀကီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ့္ ဦးေအာင္မင္း သမၼတ႐ုံးကို ေရာက္မယ္လို႔ သတင္းထြက္တာကို ႀကဳိဆိုခ်င္ပါတယ္။ သမၼတသိန္းစိန္ဟာ ကြက္ေက်ာ္ျမင္သူဆိုတာ ေသခ်ာသြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ၾကည့္ရသေလာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက မီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ေျပာေတာ့ ဦးေအာင္မင္းက ကြၽဲၿမီးတိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို ျပန္ၾကားေရးပို႔တာလည္း ေကာင္းတယ့္အလားအလာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ ျပည္သူတို႔ကို ရီပို႔လုပ္တယ့္ေနရာမွာ စာနယ္ဇင္းဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူ႔ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ျပန္ၾကားေရးက မ်ားစြာ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ (၃)ဦးဂိုဏ္း မီဒီယာေလာကနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားတာဟာ အင္မတန္ေကာင္းတယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူ သုံးသပ္ခ်က္ေတြဟာ မွားယင္လည္း မွားခဲ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျပာင္းအလဲကို နည္းနည္းသေဘာက်ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာလည္း ပုဂၢဳိလ္ေရးကိုးကြယ္မႈမဟုတ္ပါဘူး။ အထင္ကရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ဖယ္ရွားထားျခင္းမွာ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ လုံးဝမရိွပါဘူး။ လက္ရွိအေနအထားအရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဦးစီးႏိုင္တယ့္အေနအထား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ မရွိေသးပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးေရးကို အမွန္တကယ္ ဦးစားေပးတယ္ဆိုယင္ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တယ့္ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးနဲ႔စစ္တပ္ အေရးႀကီးသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လို႔ အဆင့္အတန္းရွိရွိ ပါဝင္ႏိုင္မွပဲ ၿပီးျပည့္စုံႏိုင္ပါ့မယ္။

အထူးသတိထားရမွာက တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေခါင္းနဲ႔ပန္း လွန္းတယ့္ေနရာမွာ ေခါင္းက်ယင္လည္း စားရဖို႔ မေသခ်ာပါ။ ပန္းက်ယင္လည္း စာရဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ ေဒါင္လိုက္က်မွပဲ စားရကိန္းၾကဳံတတ္ရာ ကံၾကမၼာကို ယုံစားလို႔မရပါ။ ျပင္ဆင္စရာရွိတာေလးေတြကို ျပင္ဆင္ထားရပါ့မယ္။ စစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားေတြကို ျပည္တြင္းရန္သူမ်ားလို႔ သေဘာထားခဲ့ယင္ စစ္တပ္ကိုလည္း ရန္သူလို႔ သေဘာမထားေပမယ့္ ရန္သူလိုပဲ ဆက္ဆံရပါလိမ့္မယ္။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါ့မယ္။ အဲဒီလိုျပင္ဆင္တယ့္ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေေတာ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ပါသလဲ။ လူသတ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကို ကာကြယ္ဖို႔ပါ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္ဟာ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ မပါဘဲ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၊ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသားတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးတယ့္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကိုပဲ ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ပညာေပးၿပီး လမ္းမွန္ကို ေရာက္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖဂန္နစၥတန္လို ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားလိုပါ။ ေတာင္ပိုင္ဆူဒန္လို တပ္ေပါင္းစုတစ္ခုလိုပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွ ျပည္နယ္ျပည္မ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်ပါလိမ့္မယ္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ျခင္းေၾကာင့္...

၁။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က စိတ္တိုင္းက် လႈပ္ရႈားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

၂။ တိုင္းရင္းသားတို႔ဟာ မိမိတို႔လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

၃။ တိုင္းရင္းသားတို႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာပဲ ဗမာစာ၊ ဗမာစကားကို သုံးစရာလိုၿပီး မိမိတို႔ဌာေနမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို ေလာင္းရိပ္ကင္းကင္းနဲ႔ ရွင္သန္ေစႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

၄။ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခု ရွိၿပီး ျဖစ္လို႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံထူေထာင္တယ့္အခါ ဒါေတြဟာ အေကာင္းဆုံးအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

၅။ ျပည္ေထာင္စုသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာပဲ ရွိလို႔ လုံျခဳံေရးေပးႏိုင္ခဲ့ယင္  ျပည္ပရင္းႏွီးျမႈပ္ႏႈံလည္း ဝင္လာစရာ ရွိတယ္။

ဒါေတြအားလုံး ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ျဖစ္ေအာင္ မလုုပ္ႏိုင္ယင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဥပေဒအတိုင္း သြားယင္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ လြယ္မယ္မထင္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန႐ုံနဲ႔ မျဖစ္ပါ။ ေဆြးေႏြးေန႐ုံနဲ႔လည္း မၿပီးပါ။ ပင္လုံရွိၿပီသားျဖစ္လို႔ ဒုတိယပင္လုံ မလိုပါ။ ၂၀၀၈ ဥပေဒေဘာင္ထဲ ဝင္ျခင္းမွာ ညႈိႏိႈင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ အရႈံးေပးျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ေပးသမွ်ယူျခင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ပါ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မွသာ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ေခၚပါ့မယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးမွန္း သိေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခု လိုအပ္ေနဆဲပါလို႔ ေျပာပါရေစ။

Tuesday, July 10, 2012

ရခိုင္ျပည္အဓိက႐ုဏ္း ဘုန္းဘုန္းမွားခ်င္မွားမယ္

mostsaing
ရခိုင္ျပည္အဓိက႐ုဏ္းကို သုံးသပ္ၾကည့္မယ္။ အႏၲရာယ္ကေတာ့ အမ်ားသား။ ဒါေပမယ့္ မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့ တင္ျပရဲမွပဲ သူရဲေဘာ္ေၾကာင္သူ အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းပါ့မယ္။


အေျခခံ

၁။ အစိုးရအဆက္ဆက္ အသုံးမက်လို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ေပၚလာရတယ္။
၂။ ျပည္နယ္ေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးၿပီး လူမ်ဳိးျခားနဲ႕ အဆင့္တူ သေဘာထားခဲ့လို႕ ရခိုင္ေတြ နစ္နာခဲ့ရတယ္။
၃။ ရခိုင္မွာ အေျခခံၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ေတြမွာ တိုင္းရင္းဘာသာ မတတ္ဘဲ ပိုက္ဆံ(၁၅)သိန္း ေပး႐ုံနဲ႕ ဘဂၤါလီေတြ မွတ္ပုံတင္ ရႏိုင္ခဲ့တယ္။ လဝကေတြ အသုံးမက်လို႕ တိုင္းျပည္နစ္နာရတယ္။


တာဝန္မကင္းသူမ်ား

ဒီအထိ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ရေအာင္ ဘီဘီစီနဲ႕ ျမန္မာ့အသံတို႕လည္း တာဝန္မကင္းၾကပါ။ ဗြီအိုေအလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတယ့္အခ်ိန္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို အပူတျပင္း ေရွ႔တန္းတင္လာပုံမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္တယ္။ သတင္းဌာနေတြရဲ႔ အသုံးအႏႈန္း မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တယ့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတယ္။


ရက္စက္မႈတစ္ခု

ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္(၃)ဦးက ပိုက္ဆံလုတယ္၊ မုဒိမ္းက်င့္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ လည္ပင္းျဖတ္တယ္။ မေတြးရဲစရာပါပဲ။ ေတြးေစခ်င္ပါတယ္။ လဝကေတြ လုပ္ေပးတယ့္ မွတ္ပုံတင္နဲ႕ ဒီႏိုင္ငံျခားသားေတြက ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးကို ရက္ရက္စက္စက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ပုံဟာ အံ့မခန္းပါပဲ။ မူစလင္မတစ္ေယာက္ကိုမ်ား ဒီလို လုပ္ခဲ့ယင္ လန္ဒန္ကေန ဝါရွင္တန္အထိ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းမွာ သိပ္မပါလာပါ။


(၁၀)ေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈ

ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႔ ဆယ္ေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လာသလို လူထုေခၚင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ဝင္ေရာက္ပတ္သက္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ တာဝန္ရွိရွိနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ရင္းနဲ႔ လူမ်ားစုက လူနည္းစုကို အႏိုင္မက်င့္ရဘူးလို႕ ေက်ညာခ်က္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာၾကည့္ယင္ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က

၁။ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး အသတ္ခံရတယ့္ ကိစၥကို သာမန္ျပစ္မႈမ်ဳိးလို႕ သေဘာထားတယ္။
၂။ ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈကို အဓိက႐ုဏ္း ေျမာက္တယ္လို႕ ယူဆၾကပုံရတယ္။


အဓိက႐ုဏ္းကို ဘယ္လိုသေဘာထားၾကလဲ

၁။ အခ်ဳိ႔က သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႕ ျမင္တယ္။ အရင္တုန္းက ကုလားနဲ႕ ဘုန္းႀကီး၊ ဒီတစ္ခါ ကုလားနဲ႕ ရခိုင္။ ဒါက အာ႐ုံလႊဲဖို႕ မူစလင္အခ်ဳိ႔နဲ႕ အစိုးရ က်ိတ္ၾကံမႈတစ္ခုလို႕ ျမင္ၾကတယ္။

၂။ အခ်ဳိ႔က်ေတာ့ အဲဒီလို မျမင္ပါ။ ဒါဟာ ရခိုင္ေတြအပါအဝင္ အတိုက္အခံေတြရဲ႔ အစြမ္းအစကို စမ္းသပ္ေနတာလို႕ ျမင္ၾကတယ္။ ေရႊဝါေရာင္က စၿပီး ဒီကေန႕အထိ ရခိုင္ေတြရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဟာ ထုထည္ႀကီးမားတယ္။ မူစလင္အားနဲ႕ ရခိုင္ကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းလို႕ ျမင္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ုဳိးမ်ားၾကား၊ အတိုက္အခံမ်ားၾကား  ျပႆနာဖန္တီးဖို႕ ဒါက ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုသဖြယ္ သေဘာထားေနတယ္လို႕ ျမင္ၾကတယ္။

၃။ အခ်ဳိ႔မွာေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမဟုတ္။ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႕ ျမင္တယ္။ အမ်ဳိးေပ်ာက္ရမယ့္ကိစၥမို႕လို႕ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံသံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ အစိုးရနဲ႕အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ စစ္တပ္အပါအဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမယ္လို႕ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။


အဓိက႐ုဏ္းဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာရွိ

အဓိက႐ုဏ္းဆိုတာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ မဆိုင္။ တစ္ဖြဲ႔က အလြန္အကြၽံ ျပဳမူလို႕ က်န္တစ္ဖြဲ႔က သည္းမခံႏိုင္တယ့္အခ်ိန္မွာ ထေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္မွာလည္း ျဖစ္တာပါပဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဘာသာေပါင္းစုံရွိယင္ ျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ။ လူမ်ဳိးခ်င္းလည္း တူ၊ ကိုးကြယ္တယ့္ဘာသာတရား တူခဲ့ယင္ေတာင္ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတာပဲ။ ဒီေတာ့ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေနရာေဒသပဲ ကြာတယ္၊ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ သိပ္မကြာပါ။ ဒါေပမယ့္ သည္းခံမႈနဲ႕ ဆင္ျခင္မႈအားနည္းတယ့္ အဖရိကနဲ႕အာရပ္င္ငံေတြမွာ ပိုျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြက ေသြးစိမ္းထြက္မွ အေသျမတ္လို႔ နတ္ျပည္ေရာက္ႏိုင္တာကိုး။


ရခိုင္ကုလားအဓိက႐ုဏ္း လိုအပ္ပါသလား

၁။ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ခိုးဆိုးလုယက္၊ အုပ္စုလိုက္မုဒိမ္းက်င့္၊ ၿပီးေတာ့ လည္ပင္းျဖတ္သတ္ဝံ့တယ့္ မူစလင္(၃)ဦးက မည္သူ႕အားကိုးနဲ႕ လုပ္ခဲ့တာလဲ။ သူတို႕မွာ ဘာအာမခံခ်က္ ရွိလဲ။ ရခိုင္ျပည္မွာ ေနတယ္။ ရခိုင္မွာ သူတို႕မွတ္ပုံတင္ ရွိခဲ့ယင္ေတာင္ ဒုတိယအဆင့္ႏိုင္ငံသား (ဒါ) အေျခခံေနထိုင္သူအဆင့္ပဲ ရွိတယ္။ ရခိုင္ျပည္မွာေနၿပီး ရခိုင္ေတြနဲ႕ တည့္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ သူတို႕ မေနရမွာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီေလာက္ အတင့္ရဲရသလဲ။ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူရသလဲ။ ဒီလိုလုပ္လို႕ မူစလင္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဘာဂုဏ္သတင္းမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မလဲ။

၂။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ (၃)ေယာက္ကို ဖမ္းမိယင္ ရခိုင္လူထု ေက်နပ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေတြ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ရသလဲ။ ဒီေျမမွာ ေနၿပီး ဒီေရကို ေသာက္၊ ဒီေလကို ရႈရႈိက္လို႕ ဒီလူေတြကို ဒုကၡေပးယင္ ခံရသူက ေပါက္ကြဲတတ္တယ္။ ဒီလူထုကို ဘာေၾကာင့္ မထိန္းႏိုင္ရသလဲ။ ေနာက္ၿပီး မူစလင္ (၁၀)ေယာက္ကို သတ္မွ ဒီေဒါသကို ေျဖႏိုင္တယ္ဆိုယင္ နည္းလမ္းက မမွန္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားေၾကာင့္ ရခိုင္က ကုလားကို အႏိုင္က်င့္ေနသလို ျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္စကားေၾကာင့္ ကုလားက လူယဥ္ေက်းလို ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္က ငမိုက္သားမ်ားလို႕ ရႈျမင္ျခင္း ခံရတယ္။ ကုလား(၁၀)ေယာက္ေသတာနဲ႕ မတန္ဘူးလို႕ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆိုရဲပါတယ္။

၃။ အမွန္မေတာ့ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းဟာ အစိုးရအတြက္ လိုပါတယ္။ ဒီမုဒိမ္းမႈမ်ဳိး ကခ်င္မွာ စစ္တပ္က လုပ္ေနက်ပါပဲ။ ဒီလိုဆယ္ေလာင္းၿပဳိင္လူသတ္မႈမ်ဳိးကိုလည္း ရွစ္လုံးတို႕စစ္တပ္က ကခ်င္မွာ လုပ္ဖူးေနက်ပါပဲ။ ဒီအဓိက႐ုဏ္းမွာ စစ္တပ္က ဝါသနာပါယင္ နာမည္ေကာင္း ဝင္ယူလို႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားထင္သလို ရဟန္းသံဃာေတာ္ကို ပစ္သလို ပစ္မွာ မဟုတ္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပစ္လို႕ ကမၻာ့စစ္ခုံ႐ုံး တက္ရဖူးျခင္းမရွိ၊ မူစလင္မ်ားကို ပစ္မိယင္ စစ္ခုံ႐ုံး တက္ရဖို႕ က်ိန္ေသတယ္။ သူတို႕က ေသနတ္သာ ရွိတာပါ။ သတၲိက်ေတာ့ ျပည္သူေတြေလာက္ အားမကိုးရဘူး။ ေနာက္ခံေကာင္းသူဆိုယင္ သူတို႕က ဘာမွ မလုပ္ရဲဘူးမွတ္။ အခုပဲ သိန္းစိန္တို႕၊ ေရႊမန္းတို႕၊ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕ ေလေတာင္ မလည္ဝံ့ဘူး ျဖစ္ေနတာ မေတြ႕ဘူးလား။

၄။ ဒီလိုအဓိက႐ုဏ္းမ်ဳိးကို ႐ိုဟင္ဂ်ာအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ အခုေလာက္ဆို ဗြီအိုေအနဲ႕ ဗ်ဴးတယ့္ ေဒါက္တာဆိုသူ ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ပိုက္ဆံေတြ လွိမ့္ဝင္ေနေလာက္ၿပီ။ ရခိုင္ေတြနဲ႕အတူ ႐ို္ဟင္ဂ်ာေတြကို ထားခဲ့လို႕ မရဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ လုံျခဳံမႈမရွိဘူး၊ သြားစရာႏိုင္ငံမရွိ၊ ေနစရာေနရာလည္း မရွိ၊ ကုလသမဂၢက ဝင္ေရာက္ကယ္တင္ေပးပါ၊ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာနယ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေပးပါ၊ စစ္ေတြကို ေဂ်႐ူစလမ္းလို မူစလင္နဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ခြဲျခမ္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရမွ ေက်နပ္မယ္ ဒီလို အကြက္နဲ႕ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းလို ဆူပူဖို႕ အားယူေနပုံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာမူစလင္မ်ားမရွိယင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ အင္အားမရွိေလေတာ့ ဒီလိုအဓိက႐ုဏ္းမ်ဳိးကို ၾကံရဖန္ရပါတယ္။


စာေရးသူ မွားခ်င္မွားမယ္

၁။ ျမန္မာမူစလင္မ်ားဟာ ရခိုင္မ်ားနဲ႕အတူ ေအးအတူပူအမွ် ေနတတ္တယ္လို႕ ျပပါ။ ဒါက အေရးႀကီးပါတယ္။ မႏၲေလးရွိ မူစလင္အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ဒါ အစၥလာမ္းရဲ႕ အဆုံးအမမဟုတ္ဘူးလို႔ ႁမြက္ဟျခင္းကို ႀကဳိဆိုသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာေရာဂါဝင္ၿပီး ဒီလို ဆူဆူပူပူ လုပ္ယင္ မူစလင္ေတြပဲ နစ္နာမွာ မုခ်ပါပဲ။ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းဟာ ေသြးတိုးစမ္း႐ုံပဲ ရွိေသးတယ္။ တကယ့္အဓိက႐ုဏ္းက မလာေသးဘူး။

၂။ ရခိုင္ညီေနာင္တို႕လည္း ျမန္မာမူစလင္မ်ားနဲ႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ခြဲျခားတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းပါမက်န္ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး စုစုစည္းစည္းနဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္ရမယ္။ ျမန္မာမူစလင္မ်ားဟာ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္တယ္။ မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔၊ မည္သည့္စၾကာဝေတးမင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ေနရာမေပးရ၊ လက္သည္းဆိတ္ေတာ့ လက္ထိပ္နာဆိုသလို ရခိုင္ေျမတစ္လက္မ ပါသြားယင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး လက္ထိပ္နာတတ္ရမယ္။

၃။ စစ္မွန္တယ့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု၊ စစ္မွန္တယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြန္းခဲ့ယင္ ျမန္မာမူစလင္မ်ားကေတာ့ ဆက္ရွိေနဦးမယ္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာေျမပုံမွာ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုကလည္း အတုျဖစ္လို႕ သူတို႕လည္း ေရာေယာင္ေနလို႕ ရေနတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုက အစစ္ဆိုယင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာက နဂိုကတည္းက မစစ္ေတာ့ လစ္ရၿပီေပါ့။ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရမွပဲ ဗိုက္အငွားနဲ႕ ဓားအထိုးခံေနရတယ့္ဘဝ ကြၽတ္မွာပါ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိယင္ ဒီျပႆနာေလာက္ေတာ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႕ ကိုင္လိုက္တာနဲ႕ ပြဲက ၿပီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ကုလားမႏိုင္ ရခိုင္ေမး စကားပုံလည္း ရွိတာကိုး။ ရခိုင္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက နည္းနည္းဝန္းရံေပးယင္ ရပါၿပီ။ ရွင္းလို႕ ရပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ဗမာအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႕ အစမ္းသပ္ခံရယင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကဖို႕၊ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ဖို႕၊ သူ႕အမွားကေန ကိုယ့္အမွား မျဖစ္ေစဖို႕၊ အဓိက႐ုဏ္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ကမၻာကို ျပသဖို႕က ပိုအေရးပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနတယ့္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အသုံးမက်တယ့္ ကုလား(၃)ေယာက္ေၾကာင့္ လမ္းမေပ်ာက္ေစခ်င္ပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေရႊ႔ကြက္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကုလားဆိုတာ ေဂါဠမတၲိက ပုဒ္က ဆင္းသက္၊ ေဂါဠဆိုတာ ေျမရြံ႕နဲ႕ တိုက္ေဆာက္တတ္တယ့္လူမ်ဳိးလို႕ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ေဂါဠကေန ကုလား ေျပာင္းလာတာပါ။ (ကလ်ာဏီေက်ာက္စာရႈ)။ ယုတ္ည့ံတယ့္အမည္မဟုတ္။

ျပင္ဆင္ပါ

mostsaing
ဆႏၵျပယင္ ေကာင္းမလား

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ်င္တယ္လို႕ ေျပာလာတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တယ့္အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တယ့္အေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာသင့္တယ္လို႕ သူတို႕က ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္ရြက္ၾကပါေသးတယ္။ ဒီလိုအမ်ဳိးသားေရးကိစၥမွာ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႕ မိမိဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္လိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူတို႕က မီးေလာင္းရာေလပင့္သူမ်ားမဟုတ္ၾကသျဖင့္ သူတို႕ကို ၾကည့္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္ေနမိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တယ့္ေနရာမွာ မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ားကို မေစာ္ကားမိေစဖို႕၊ ျပႆနာကို ဖန္တီးေနတယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားဖို႕ အၾကံျပဳပါတယ္။


ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမဟုတ္

ဒီအဓိက႐ုဏ္းကို ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဝက္ဆိုက္က ေဖာ္ျပတယ္။ CNN, VOA နဲ႕ BBCတို႔ကလည္း ဗုဒၶဘာသာနဲ႔မူစလင္ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေနသေယာင္ ေရးၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက မူစလင္ဘာသာဝင္ေတြကို အႏိုင္က်င့္ေနသလို ပုံေဖာ္ခ်င္လို႕ ျဖစ္မယ္။ ဒီျပႆနာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက စခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းဖူးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုလည္း မေတြ႔ရပါဘူး။ ထပ္ရွင္းပါဦးမယ္။ ဒီလိုအဓိက႐ုဏ္းမ်ဳိးကို …

၁။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း အလိုမရွိပါ။

၂။ ျမန္မာမူစလင္မ်ားလည္း အလိုမရွိပါ။

၃။ အတိုက္အခံမ်ားလည္း အလိုမရွိပါ။

ဘာေၾကာင့္ ေျပာႏိုင္လဲဆိုယင္ ….

၁။ ကုလားနဲ႔ဘုန္းႀကီး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါ။ ဒီတစ္ခါ ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ ပေယာဂမပါေၾကာင္း ေသခ်ာတယ္။ ကုလားမ်ားနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တိုင္း ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ေလ့ရွိတယ့္ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ တစ္ခြန္းမွမဟဘဲ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႕ အေျခအေနကို အကဲခတ္ေနတာကို ၾကည့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ဆြဲမထည့္ရ။ သကၤန္းမ်ား ဝယ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးအတုမ်ားနဲ႕ ဝင္ေရာခိုင္းယင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါ။

၂။ ျမန္မာမူစလင္ေတြဟာ ရခိုင္ျပည္မွာပဲ ေနထိုင္ၾကတာမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းကို အားမေပးပါဘူး။ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ အစရွိတယ့္ၿမဳိ႕ႀကီးေတြမွာ သူတို႔ ရွိေနၾကပါတယ္။ ေမာင္ေတာလိုမ်ဳိး အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေတြကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Muslim Cap မ်ားကို ဝယ္ၿပီး အဓိက႐ုဏ္း ပ်ံ႕ေအာင္ လုပ္ယင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါ။

၃။ အတိုက္အခံမ်ားကေတာ့ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းကို ပိုၿပီး ဘဝင္မက်စရာ ျဖစ္ရတာပါ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဥကၠ႒ရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ကို မ်က္ႏွာပန္းလွလွ သြားေစခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ လဝကေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရတယ့္၊ အေနာက္တံခါးေပါက္ခဲ့ရတယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို စာနာၾကေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားေရးရာ မၿပီးမခ်င္း ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဦးမွာမဟုတ္လို႔ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးခ်င္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။


အရင္းစစ္ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ

ဒီေတာ့ ဘယ္သူ က်န္ေသးလဲ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သူတို႔ကို စာနာတယ့္ အေနာက္တိုင္းအစိုးရေတြ၊ သူတို႔ကို အားေပးတယ့္သတင္းဌာနေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ဒီလို တြက္ခ်က္ၾကပါလိမ့္မယ္။

၁။ ကခ်င္နဲ႔အပစ္ရပ္ႏိုင္တာနဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ တေခတ္ဆန္းတယ့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာစရာရွိတယ္။ တစ္ခါမွ မျမင္ရဖူးတယ့္ တျပည္လုံးအပစ္ရပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ စစ္မွန္တယ့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာစရာရွိတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ခါေတာ္မီ ပါဝင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကံစည္ေနပုံရတယ္။

၂။ ယခုအခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥေရာပခရီးစဥ္ကို စတင္ေနပါၿပီ။ ဒီခရီးစဥ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက အသုံးခ်ခ်င္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿဗိတိသွ်ပါလီမာန္ကို မိန္႕ခြန္းေခြၽတယ့္အခါမွာ ဒါဟာ သမိုင္းဝင္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ပါ။ ဒီသမိုင္းဝင္အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ မိန္႕ခြန္းမွာ အနည္းဆုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတယ့္ စကားလုံးတစ္လုံး သူတို႕ ပါေစခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။

၃။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ သူတို႕အေျခမခိုင္ပုံကို သူတို႕အသိဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အင္အားႀကီးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ သူတို႕တတ္ႏိုင္ယင္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကို ဘာပဲေပးရေပးရ ဘာပဲလုပ္ေပးရလုပ္ေပးရ ခ်ဥ္းကပ္ၾကမွာပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို ေအာက္ေျချပည္နယ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းထားတယ့္ ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္လို႕ အထက္ကို သူတို႕ ကပ္ႏိုင္တာနဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႔ လက္နက္မွာ သတင္းဌာနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေရာက္ရွိေနၾကပါတယ္။ မူစလင္ညီအကိုမ်ားရဲ႔ စာနာမႈေတြကေနတစ္ဆင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ၾကပါတယ္။ ရန္ပုံေငြ အားေကာင္းတာနဲ႕ သူတို႕ဟာ ကုလသမဂၢ၊ အေနာက္အစိုးရမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားကို Lobby လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၅။ ဒီလိုအေျခခံမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံေနတယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ သူတို႕ေနာက္ကို ျမန္မာမူစလင္မ်ား ပါဝင္လာဖို႕ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာမူစလင္မ်ားဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ အထင္ကရ ပါဝင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူဦးေရအရလည္း တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အေျခမခိုင္တယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ဒီျမန္မာမူစလင္မ်ားရဲ႔အားကို အရယူခ်င္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာလူမႈဝန္းက်င္မွ ဒီျမန္မာမူစလင္မ်ားကို ဆြဲထုတ္ၿပီး သူတို႕နဲ႕ ပူးေပါင္းေစခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႕လိုပဲ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္ေစလိုၾကတယ္။

၆။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္းမွာ အဓိက႐ုဏ္းတစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာမူစလင္မ်ားကို ဆြဲထည့္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာမူစလင္မ်ားၾကားမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလက္ေဝခံမ်ား ရွိတန္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလူေတြက ၾကံရာပါအျဖစ္ ပူးေပါင္းခ်င္ပူးေပါင္းေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာမူစလင္အမ်ားစုဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္ခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။
အရင္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ တရားခံက ႐ိုဟင္ဂ်ာပါပဲ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတီးလုံး ၿမဳိင္ၿမဳိင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေအာင္ သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕က ေဗ်ာသံ ဝင္ေႏွာေပးလိုက္ရုံေလးပါပဲ။ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေလ ႐ိုဟင္ဂ်ာက အျမတ္ထြက္ေလ၊ သတင္းဌာနေတြက ဝင္ေငြေျဖာင့္ေလ၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအတြက္ အကြက္ဆိုက္ေလပါပဲ။


တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ႐ုပ္လုံးေပၚလာၿပီ

၁။ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းကို အလိုရွိဆုံးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚစုခရီးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေမးအျမန္းခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလို ေမးတယ့္အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားကို ညႊန္ျပတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒ အေသအသခ်ာရွိဖို႕ လိုပုံကို ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ပါးပါးနပ္နပ္ ေျဖသြားတာလို႕ ျမင္ပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႕ ေဝးေဝးေရွာင္ခ်င္ေၾကာင္း ထင္ရွားတယ္။

၂။ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ကိုျမေအးအပါအဝင္ ျမန္မာမူစလင္မ်ားအေနနဲ႕လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာကို လက္မခံသလို ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လက္မခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္ထဲေရးဌာနကမူ နဂိုကတည္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာကို လက္မခံခဲ့ပါ။ သမၼတသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာရေပမယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို လက္ခံပုံမရပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားမ်ားဆိုယင္ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ပိုၿပီး မႀကဳိက္ၾကဘူးလို႕ ယူဆပါတယ္။

၃။ ရခိုင္ေဒသမွာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေတာ့ ရခိုင္နဲ႕ ျမန္မာမူစလင္မ်ားက အဓိကခံၾကရပါတယ္။ မီဒီယာမ်ားကလည္း မိမိသန္ရာသန္ရာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ရမ္းၿဗဲကြၽန္း (ရမၼဝတီ)မွာ ျဖစ္ခဲ့တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာင္ကုတ္မွာ ထပ္ျဖစ္တယ္။ ေတာင္ကုတ္မွာ ျဖစ္ေတာ့ ေမာင္ေတာမွာ ဆုံးသြားတယ္။ တကယ့္အဓိက႐ုဏ္းက ေမာင္ေတာမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွာ ရခိုင္လူဦးေရနဲ႕ ဘဂၤါလီလူဦးေရ မမွ်ဘူး။ ဘယ္သူက စခဲ့လဲ ထင္ရွားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခါ ကုလသမဂၢအရာရွိ ဗီေဂ်နမ္ဘီယာ ကိုယ္တိုင္ ဒါဟာ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႔အကြက္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားတစ္ခြန္းနဲ႕တင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအၾကံ ပ်က္ရၿပီျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ဒီအဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးလို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေနနဲ႕ ဘာမွ မရလိုက္ဘူးလို႕ပဲ ဆိုပါရေစ။


သင္ခန္းစာရယူပါ

လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္းကေန သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီး ရယူႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ရခိုင္ကို ထိုးေဖာက္ဖို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ဦးႏုပါလီမာန္ေခတ္ကတည္းက စာခ်ဳပ္စာတန္းေတြ၊ ဥပေဒေတြကို တရားဝင္မဝင္ လုပ္ယူခဲ့တယ္။ ကမၻာမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားကို ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပင္လယ္ပိုင္နက္အမႈကတည္းက ျမန္မာေတြက ဘဂၤါလီေတြကို သတိထားဖို႕ ေကာင္းေနၿပီ။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ သံတမန္ေရးအားနည္းခ်က္ေတြကို အမိအရ သူတို႕အသုံးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ျမန္မာေတြက စျပင္ရပါ့မယ္။ ျမန္မာအစိုးအရအေနနဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ခြပ္မေနၾကပါနဲ႕ေတာ့။ ညီၫႊတ္သင့္ၾကၿပီ။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံလို႕ ေျပာေျပာေနေပမယ့္ မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏွိမ္ဖို႕ တ႐ုတ္နဲ႕ကုလားမ်ားကို ေနရာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဦးႏုေခတ္က ဘဂၤါလီကုလားမ်ားကို ေခၚလာျခင္းမွာ မဲအႏိုင္ရလို႐ုံမဟုတ္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို နားလွည့္ပါး႐ိုက္ဖို႕လည္း ပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း ကခ်င္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္လို႕ေကာင္းတုန္းပါ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ထားၿပီး လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို ေနရာေပးျခင္းမွာ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကို သစၥာေဖာက္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တယ့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္ဖို႕ လိုတယ္။ ဒီကေန စၿပီး ျပဳျပင္ရမယ္။ ဗဟိုအစိုးရကို ကပ္ၿပီး  ျပည္နယ္ေတြမွာ ထင္တိုင္းႀကဲႏိုင္တယ့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ကိုရီယား၊ ထိုင္းကုမၸဏီေတြကို မ်က္ႏွာသာ မေပးပါနဲ႕ေတာ့။ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ပါ။

၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိယင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးပါပဲ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္လို႕ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒကို လက္တလုံးျခား အသုံးခ်လို႕ ျဖစ္တယ္။ လဝကက အမွားတစ္ခုကို ျပဳခဲ့ယင္ ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္ႀကီးသလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ပိုက္ဆံရလိုရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္ႏွာသာေပးလိုရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗမာလူဦေရးမ်ားေစလိုရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ဳိးျခားတစ္ေယာက္ကို မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးလိုက္ယင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မလုံျခဳံေတာ့ပါဘူး။ သူတို႕မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးလိုက္တယ့္လူဟာ အၾကမ္းဖက္သမားလား၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကို သစၥာခံလဲ မသိရပါဘူး။ လူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို မိမိအိမ္ဦးခန္းမွာ ေနေစသလိုပဲ မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူး၊ မလုံျခဳံေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒအားေကာင္းဖို႕လိုသလို လူတိုင္းက ဥပေဒအကာအကြယ္ကို ရရွိဖို႕လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္းပါ။ ဒီဥပေဒဟာလည္း တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရပါ့မယ္။


ျပင္ဆင္ပါ

၁။ လက္ရွိအဓိက႐ုဏ္း ၿငိမ္းခဲ့ယင္လည္း ျပႆနာက မၿပီးေသးဘူး။ ဒီရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႕ ေရရွည္တိုက္ပြဲဝင္ရဦးမယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းနားလည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဝင္ဆံ့သူမ်ား၊ အစိုးရနဲ႕အတိုက္အခံမ်ားအားလုံး စုစည္းညီၫြတ္စြာနဲ႕ ရခိုင္ေျမကို ကာကြယ္ရမယ္။ ရခိုင္ေျမကို အပါမခံႏိုင္ပါ။

၂။ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားျမန္မာမူစလင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၾကဖို႕ လိုပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႕ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို အားေပးကူညီပါ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သူတို႕ရသင့္ရထိုက္တယ့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေလးစားပါ။

၃။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလိုပဲ ျပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ကို ခြင့္ျပဳပါ။ ဒီလိုခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ဗဟိုအစိုးရကို ကပ္လို႕မရေတာ့ပါဘူး။ သူတို႕ျပည္နယ္သားကိစၥကို တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ဆုံးျဖတ္ၾကပါေစ။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ပါေစ။ လဝကဥပေဒကို တင္းၾကပ္ပါ။

(ဥပမာ ရခိုင္ျပည္မွာဆိုယင္ လူဦေရး (၃)သန္း ရွိတယ္လို႕ဆိုယင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဒီလူဦေရး(၃)သန္းကို တာဝန္ခံရပါ့မယ္။ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူမ်ားကို တရားမဝင္သလို လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းနဲ႕အညီ ဆက္ဆံရပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႕ လုံးဝမသက္ဆိုင္ေစရပါ။)

စာေရးသူနဲ႔ မူစလင္မ်ား

mostsaing
သံျဖဴဇရပ္မွ အ႐ိုးပါရဂူ

1983-ခုကပါ။ ရွင္မျပဳခင္ စာေရးသူ လက္က်ဳိးရတယ္။ က်ုိးပုံမွာ ေမာင္ႏွမ်ား တုံးစီးၾကရင္း ညီမေလး လိမ့္အက် စာေရးသူက လွမ္းအဆြဲမွာ တံေတာင္က ေျပာင္းျပန္လြဲသြားရတယ္။

မိသားစုနဲ႔ ညေနစာကို ဟန္မပ်က္ စားခဲ့ေပမဲ့ ညနက္ေတာ့ ေရာင္လာတယ္။ ႏိုးေနယင္ ၿငီးသံမထြက္ အိပ္ေမာ္က်ယင္ေတာ့ မခံသာလို႔ထင္ပ ငိုသံထြက္တယ္။ အေမက အမ်ဳိးတစ္ေယာက္အိမ္ သြားၿပီး ဘိန္းမည္း အနည္းငယ္ ယူတယ္။ သူက ရြာမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ကတည္းက ဘိန္းကို သစၥာရွိရွိ ရႈလာတယ့္ ရြာသားတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ ဘိန္းရေတာ့ အေမက စာေရးသူကို ႏႈိးၿပီး အနာေပ်ာက္ေဆး ေသာက္ပါ လို႔ ေျပာတယ္။ ညအခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ဘယ္ကရသလဲ ေမးေတာ့ ဟိုအိမ္က ရတာလို႔ အေမက ေျပာတယ္။ ဘိန္းမွန္းသိေတာ့ စာေရးသူက မေသာက္ခဲ့ဘူး။ ဒီဘဝမွာ အရက္၊ ထန္းရည္၊ ဘိန္း လုံးဝမဝင္ေစရလို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳထားခဲ့တာကိုး။

ဒီလိုပဲ အနာခံရင္း မိုးစင္စင္ လင္းခဲ့တယ္။ မိုးလင္းေတာ့ ဘယ္ဘက္လက္က ေျခသလုံးေလာက္ကို ေရာင္ေနၿပီ။ လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြ လုံးဝလႈပ္လို႔ မရေတာ့ပါ။ ကံေကာင္းလို႔ ညတြင္းခ်င္းမွာ အေမက ဘယ္အိမ္က သတင္းရခဲ့လဲမသိ။ သံျဖဴဇရပ္မွာ အ႐ိုးပါရဂူတစ္ဦး ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သံျဖဴဇရပ္ဆိုတာ ရထားစီးယင္ တစ္ဘူတာပဲ။ သႀကၤန္က်ခါနီးျဖစ္လို႔ ရထားက ၾကပ္တယ္။ ကံေကာင္းလို႔ ဆရာႀကီးအိမ္နဲ႔ သံျဖဴဇရပ္ဘူတာ သိပ္မေဝးပါ။

လမ္းနာမည္ကိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆိုင္ပုဒ္ကိုေတာ့ မွတ္မိပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးယူစြတ္ (နာမည္မွန္) ကုသိုလ္ျဖင့္ ကုေပးသည္ ဆိုၿပီး ေရးထားတယ္။ ျမန္မာစာ ဖတ္တတ္တယ့္ စာေရးသူက အေမကို လမ္းညႊန္ရပါတယ္။

အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကေလးဘဝတုန္းက ကစားေဖာ္ကစားဖက္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တနယ္တေက်း ေျပာင္းသြားတယ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆုံခဲ့တယ္။ သူက ေဘာလုံးကန္ရင္း ေျခတစ္ဖက္က ရွည္ထြက္သြားလို႔ ျပန္သြင္းေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆရာႀကီးက သူ႔ေျခေထာက္ကို ကိုင္ေတာ့ နာလို႔ သူေအာ္တယ္။

စာေရးသူ အလွည့္မွာ ဆရာႀကီးက ေျပာပါတယ္။ တံေတာင္ဆစ္မွာ အ႐ိုးေက်သြားတယ္။ အခု ေသြးပုပ္ေတြ တည္ေနတယ္။ ေသြးပုပ္ေတြ အရင္းထုပ္၊ အပူေပး၊ ၿပီးမွ အ႐ိုးကို ျပန္ဆက္ေပးမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အ႐ိုးဆက္ေတာ့ စာေရးသူ ႐ုန္းမွာစိုးလို႔ ဆရာႀကီးဇနီးေရာ စာေရးသူတို႔အေမပါ စာေရးသူကို ခ်ဳပ္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တာကို စာေရးသူက ရွက္လို႔ ခ်ဳပ္စရာမလိုပါ၊ မ႐ုန္းပါဘူး၊ ကတိေပးပါတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ ခ်ဳပ္လက္က ေျပေလွ်ာ့သြားတယ္။ လႊတ္ေတာ့ မလႊတ္ပါ။

အ႐ိုးဆက္ေတာ့ နာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူ မတြန္႔ပါဘူး။ ဆရာႀကီးက အမ်ားႀကီး ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ စာေရးသူက အနားယူေနတုန္း ဆရာႀကီးဇနီးက အေမနဲ႔ စကားေျပာတယ္။ သူတို႔က မြန္စကားကို မြန္ေတြထက္ ပီေအာင္ ေျပာႏိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ မွတ္မိတာေလး ေျပာျပရယင္ ဘုရားဆိုတာ တစ္ဆူထဲ ရွိတာပါ၊ ဘယ္ဘုရားမဆို အတူတူပါပဲ ဆိုတယ့္စကားပါ။ သူ႔စကား ၾကားေတာ့ အိမ္က ဓာတ္ပုံေတြကို သတိထားမိပါတယ္။ စာေရးသူ မျမင္ဖူးတယ့္ ဓာတ္ပုံေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဗလီပုံေတြပါ။

အေမကလည္း သူ႔သားအေၾကာင္းကို ႂကြားျဖစ္ေအာင္ ႂကြားလိုက္ပါေသးတယ္။ ရွင္ျပဳေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္ျပဳၿပီးယင္ ဆရာေတာ္က သူ႔သားကို ေျမာင္းျမ ပို႔မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသံၾကားရတယ္။ ဆရာႀကီးဇနီးကလည္း ေကာင္းတာေပါ့ဆိုၿပီး ေထာက္ခံသံ ၾကားရတယ္။ ေနာက္ရက္အနည္းငယ္မွာ လက္က သက္သာလာပါတယ္။ ရွင္ျပဳပြဲအမီ ျပန္ေကာင္းခဲ့တယ္။ ရွင္ျပဳပြဲမတိုင္ခင္ သက္ႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ရေလ့ရွိရာ ဆရာႀကီးကိုလည္း သြားေရာက္ကန္ေတာ့ခဲ့တယ္။ ဆရာႀကီးက ဗုဒၶဘာသာထုံးစံအတိုင္းပဲ ဆုေပးခဲ့ပုံကို ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမိတယ္။


သံျဖဴဇရပ္ဇာတိ မုဒံုလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ

၈၈ အေရးအခင္းၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ အနည္းငယ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားသြားပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစြမ္းျပတယ့္အခ်ိန္၊ စစ္အာဏာ အစြမ္းထက္တယ့္အခ်ိန္ပါ။ စာေရးသူတို႔ လက္ဦးဆရာက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသူပါ။ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္က နယ္စပ္ကို ထြက္သြားေတာ့ ေနာက္ဘုန္းႀကီး တက္လာပါတယ္။ သူက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေတာ့ မလုပ္ပါ။

တခါမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိလို႔ သူက စစ္အစိုရဆီမွာ သစ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္။ ေလွ်ာက္ထားမွန္းလည္း စာေရးသူ မသိပါ။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ စာေရးသူ အခန္းတံခါးကို မ်က္ႏွာစိမ္းတစ္ေယာက္ လာေခါက္တယ္။ ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ကုလားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ တပည့္ေတာ္ မုဒုံက လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာပါ၊ အရွင္ဘုရားတို႔ ေလွၽာက္ထားတယ့္ ဘိလပ္ေျမ က်ၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ဟ ဒီေက်ာင္း အဲဒီလို မေလွၽာက္ပါဘူး ေျပာေတာ့ ေသခ်ာေမးၾကည့္ပါဦးတဲ့။

ဆရာေတာ္ကို သြားေမးၾကည့္ေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ အခု ေလွ်ာက္လႊာက်လာလို႔ သူ ဝမ္းသာေၾကာင္း မိန္႔တယ္။ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာကို လက္ဖက္ရည္ဖိုး (၂၅)က်ပ္ ေပးတယ္။ စာေရးသူက ဘာမွ မေျပာ။ ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီးခါစျဖစ္ေတာ့ ဒီဒကာလည္း ထမင္းစားခဲ့ၿပီလား ေတြးမိလို႔ ဒကာ ထမင္းစားၿပီးၿပီလား ေမးမိတယ္။ မစားရေသးဘူးဘုရား ဆိုေတာ့ ကိုင္း ဒါဆို ဆြမ္းစားေက်ာင္းကို လာခဲ့၊ ထမင္းစားၿပီးမွ ျပန္ပါ ဆိုလိုက္တယ္။

ဤတြင္ သူက ဆရာေတာ္ကို ေလွၽာက္ထားလိုက္တယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတာ့ က်ၿပီဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်ယင္ မရဘဲ ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ တပည့္ေတာ္နဲ႔အတူ တခါထဲ  ႂကြၿပီး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ယင္ ေကာင္းမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ဘိလပ္ေျမရလိုေဇာနဲ႔ ဟဲ့ ေမာင္ရာဝိက မင္းႂကြခဲ့ပါ ဆိုၿပီး တစ္ခြန္းလႊတ္အမိန္႔ ခ်ခဲ့တယ္။ စာေရးသူလည္း မျငင္းသာလို႔ လိုက္သြားရတယ္။

လမ္းမွာ သူက မုဒုံသမဝါယမမွာ ဘိလပ္ေျမခိုးေရာင္းဖို႔ ရွိေၾကာင္း၊ စရံေငြ ေပးႏိုင္ယင္ အိတ္တစ္ရာေလာက္ သူ လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ စာေရးသူက အခုလာတာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျဖစ္လို႔ က်န္တယ့္ကိစၥ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း သူ႔ကို ေျပာျပတယ္။ ေနာက္ သူက လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ေပးရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပန္တယ္။ ဆရာေတာ္က ဒကာကို ေပးခဲ့ၿပီ၊ ဦးဇင္းမွာ လမ္းစရိတ္ကလြဲၿပီး ဘာမွ ပါမလာပါလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။

ကားလာေတာ့ သူက ေခါင္းမိုးေပၚ စီးခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကားက ေခ်ာင္ေနတာပဲ၊ အထဲဝင္စီးပါ၊ စကားေျပာလို႔ ရတာေပါ့လို႔ စာေရးသူက ေျပာတယ္။ ကားစီးရင္းနဲ႔ သူ႔ကို အကဲခတ္မိတယ္။ သူ႔ေျခေခ်ာင္းေတြက ညစ္ပတ္ေနတယ္၊ စီးထားတယ့္ဖိနပ္က သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ မဟုတ္၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ၾကည့္ယင္လည္း ေဖာင္တိန္ကိုင္တယ့္လက္ မဟုတ္။ အမူအရာအသြင္အျပင္ကို ၾကည့္ေတာ့လည္း မန္ေနဂ်ာနဲ႔ တူတာ တစ္စက္မွမရွိ။ ကားေခါင္းမိုးေပၚ စီးခ်င္ကတည္းက သံသယဝင္ဖို႔ ေကာင္းေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူဇာတိ႐ုပ္အမွန္ကို ငါစုံစမ္းအံ့ ဆိုၿပီး မသိမသာ လိုက္သြားမိတယ္။

မုဒုံေရာက္ေတာ့ ၿမဳိ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံကိုလည္း မသြား၊ သမဝါယမ႐ုံးကိုလည္း မေရာက္၊ လမ္းမႀကီးအတိုင္း သူ ေလွ်ာက္ေနတယ္။ ဘီအိုစီ နားေရာက္ေတာ့ အရွင္ဘုရား ဒီမွာ ေစာင့္ေနပါ၊ ေလ်ွာက္လႊာက်တယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္နယ္ကေန က်တာပါ၊ ၿမဳိ႕နယ္ကို မေရာက္ေသးဘူး။ တပည့္ေတာ္ မန္ေနဂ်ာ သြားေခၚပါ့မယ္၊ ၿပီးယင္ ေမာ္လၿမဳိင္ကို တန္းသြားပါ့မယ္တဲ့ သူက ေျပာပါတယ္။ အခု ညေန(၃)နာရီထိုးေနၿပီ၊ ေမာ္လၿမဳိင္ကို ႐ုံးခ်ိန္အေရာက္ သြားႏိုင္ပါ့မလားလို႕ မေမးေတာ့ဘဲ အခ်ိန္မရွိေတာ့လို႕ လူမခြဲပါနဲ႕၊ လူစုကြဲယင္ အခ်ိန္ပိုပုပ္တယ္၊ မန္ေနဂ်ာအိမ္ကို အတူသြားၾကတာေပါ့လို႕ စာေရးသူက ေျပာတယ္။

အရွင္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ကို မယုံဘူးလားလို႕ သူက ေမးတယ္။ မယုံဘူးဆိုတယ့္စကား ဦးဇင္း မေျပာပါ၊ အခု ဒကာပဲ ေျပာတာပါ၊ ဒကာ ကတိေပးထားတယ့္အလုပ္ကိုပဲ ၿပီးေအာင္ လုပ္ေပးပါ လို႕ သူ႕ကို ေျပာတယ္။ ဒါျဖင့္ယင္လည္း လိုက္ခဲ့တဲ့။ လမ္းမႀကီးအတိုင္း ေလွ်ာက္ရင္း ေရႊဟသာၤေစ်းမေရာက္ခင္ သူက ျပန္ေျပာလာတယ္။ အရွင္ဘုရား မန္ေနဂ်ာက မူစလင္ဘာသာဝင္ပါ၊ ဘုန္းႀကီး အိမ္ႂကြတာကို မႀကဳိက္ပါ၊ အရွင္ဘုရား ဒီမွာပဲ ေစာင့္ေနပါတဲ့။ ဒကာ ဒီမွာ မန္ေနဂ်ာလုပ္ယင္ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရမွာပဲ၊ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႕ မဆက္ဆံခ်င္ယင္ မန္ေနဂ်ာ မလုပ္ပါနဲ႕ေတာ့လို႕ ျပန္ပက္တယ္။ ေျပာလက္စနဲ႕ ဒကာ့မန္ေနဂ်ာအိမ္က ဘယ္မလဲလို႕ ေမးတယ္။ စာစင္မွာပါတဲ့။

ဒီလိုနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္သြားရာ စာစင္ကို ေက်ာ္ေခ်ၿပီ။ ဒကာ စာစင္ကို ေက်ာ္ေနၿပီ၊ မဝင္ဘူးလားလို႕ စာေရးသူက သူ႕ကို ေမးတယ္။ အရွင္ဘုရားက ေခါင္းမာတယ္၊ အရွင္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ကို မယုံသလို ျဖစ္ေနတယ္၊ ဆရာေတာ္ေပးတယ့္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးကို အရွင္ဘုရား ျပန္ယူပါ၊ အရွင္ဘုရားနဲ႕ တပည့္ေတာ္ ဒီမွာပဲ လမ္းခြဲေတာ့မယ္လို႕ သူက ေျပာပါတယ္။ ပိုက္ဆံကို ဦးဇင္း ေပးခဲ့တာမဟုတ္လို႔ ဦးဇင္းနဲ႔ မဆိုင္ပါ၊ ဆိုင္စရာရွိယင္ ဒကာမွတ္ပုံတင္ ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ မွတ္ပုံတင္ ေတာင္းေတာ့ သူက ေလသံျပန္ေပ်ာ့သြားတယ္။ မန္ေနဂ်ာမွာ အိမ္ႏွစ္လုံးရွိေၾကာင္း၊ (၃)နာရီေနာက္ပိုင္းမွာ သဲအင္းဂူနားက အိမ္မွာ အနားယူတတ္လို႔ အဲဒီကို သြားမွ ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပတယ္။ စာေရးသူကလည္း ဒီလူက လူလိမ္လူညာဆိုတာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီမို႔ ေဘးနားက ဆိုကၠားဆရာေတြကို ေျပာျပရမလား စဥ္းစားေနမိတယ္။ ဆိုကၠားဆရာဆိုယင္ မလြယ္ဘူး၊ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္ကုန္မွာစိုးရတယ္။ မေတာ္တဆ ေသသြားယင္ ငါေတာ့ ရဟန္းဘဝဆုံးၿပီလို႔ ေတြးမိလို႔ ျဖစ္တယ္။

ရဲေတြကို ရွာတယ္။ မေတြ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ မုဒုံအထြတ္ သဲအင္းဂူမေရာက္ခင္မွာ ဘီးခြန္တစ္ေနရာရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေတြ ရွိေလာက္တယ္ဆိုၿပီး စိတ္ေအးသြားတယ္။ မုဒုံအျပင္ဘက္ေရာက္သြားလို႔ကေတာ့ ဒီလူ ေျပးၿပီလို႔ တြက္ထားမိလို႔ ျဖစ္တယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ဘီးခြန္ဂိတ္မွာ ရဲတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒကာေရ ဒီလူကို မသကာၤလို႔ ေမးၾကည့္ပါဦးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ရဲသားကလည္း ေဟ့လူ ဒီထဲ ဝင္ဦးဆိုေတာ့ သူက မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ၿပီး ဝင္လာပါတယ္။ စာေရးသူက ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေျပာျပတယ္။ ရဲက စိတ္ဆိုးၿပီး သူ႔ရဲဝတ္စုံကို ဝတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဘးနားမွာ ရွိတယ့္ (၂)လက္မတုတ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ကုလားကို ႐ိုက္ေတာ့တယ္။ ဘုန္းႀကီးကို ေစာ္ကားတယ့္ေကာင္ ဆိုၿပီး နာနာရိုက္တယ္။ ကုလားက ကြ်န္ေတာ္ ဗုဒၶဘာသာပါလို႔ ေအာ္ငိုပါတယ္။ ရဲသားက ဆိုကၠားဆရာထက္ ဆိုးေနမွာစိုးလို႔ စာေရးသူက မ႐ိုက္ဖို႔ ေတာင္းပန္တယ္။ ဥပေဒအတိုင္းပဲ အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ခ်က္ေရးၿပီး ျပန္ခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ေပးတယ့္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးကို ဝိနည္းေတာ္အရ မယူေကာင္းလို႔ မယူေတာ့ပါ။ မၾကာပါ။ ကုလားမ်ား ဘယ္ကေန စုလာၾကလဲမသိ။ ဘာျဖစ္လဲ၊ ဘာပါသြားလဲေမးၾကတယ္။ ေအာ္ ဒါေလးမ်ား အေရးတႀကီး ျဖစ္ေနရလို႔ နည္းနည္း ရွင္းလိုက္ယင္ ရပါတယ္ ဘာညာကြိကြ ဝင္ေျပာၾကပါတယ္။


ၿမဳိ႔ေရႊၿမဳိင္မွာ ေတြ႕ရတယ့္ သားေပ်ာက္ရွာသူ

1986 - ခုမွာ စာေရးသူက ေျမာင္းျမမေရာက္ဘဲ ေမာ္လၿမဳိင္ေရာက္ေနခဲ့ၿပီ။ ေနတယ့္စာသင္တိုက္က စည္းကမ္းႀကီးလို႕ ဆြမ္းခံခ်ိန္ကလြဲၿပီး ၿမဳိ႔ထဲဝင္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ေနတာက ေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆိုေတာ့ ဥပုသ္ေန႕မွာ နာဂဝီသေတာင္ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ေတာ့ ေပးပါတယ္။ တစ္ေန႕က်ေတာ့ ရႈခင္းသာမွာ ေလညင္းခံရင္း ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔ရႈခင္းကို ခံစားေနခ်ိန္မွာ ေဘးနားမွာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး လာရပ္တာကို သတိထားမိတယ္။ သူနဲ႕ တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းေလာက္ ေျပာ႐ုံနဲ႕ ဗမာသံက ဝဲေနလို႕ မြန္ေတြလားလို႕ သူ ေမးပါတယ္။ မြန္ကိုရင္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေတာ့ သူ႕သားကလည္း မြန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ သူက အစမွာ မူစလင္ဘာသာဝင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ သံေဝဂရကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူးမွ မြန္ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေမြးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႕သား ေပ်ာက္လို႕ လိုက္ရွာေနေၾကာင္း၊ စစ္သားစုေဆာင္းေရးက ေခၚသြားတာျဖစ္လို႕ နယ္စုံလိုက္ရွာေနတာ အခု (၅)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ သူ႕မိဘေတြက မုဒုံက ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခု သူလည္း မြန္ျပည္နယ္မွာ တာဝန္က်ေနေၾကာင္း ၾကားရလို႕ လာရေၾကာင္း စိတ္ပါလက္ပါနဲ႕ ေျပာျပတယ္။ ေတြ႕ခဲ့ၿပီလားလို႕ စာေရးသူတို႕က ေမးၾကတယ္။ မေတြ႕ခဲ့ဘူး။ ဝဲကလိစစ္စခန္းကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ မရွိဘူးလို႕ သူတို႕ ေျပာလို႕ အျခားေနရာ သြားရဦးမယ္လို႕ သူက ေျပာျပတယ္။ စာေရးသူတို႕က သူ႕သား လူ႕ေလာကမွာ ရွိမွရွိပါေသးရဲ႔လားလို႕ ေတြးပူေနမိတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူ႔သားက သူ႔မိဘကို မသတ္မိေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းေနမိတယ္။


ၿမဳိ႔ေရႊၿမဳိင္မွ အဏၰဝါခရီးသည္

1998 ခုမွာ စာေရးသူက ရန္ကုန္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကထိန္ရာသီမွာ အေဆာင္ပိတ္လို႔ မုဒုံကို ျပန္ရတယ္။ ေမာ္လၿမဳိင္မွာ အဏၰဝါယဥ္ကို စီးရတယ္။ အဏၰဝါလိုင္းက ကားခေစ်းခ်ဳိလို႔ စာေရးသူတို႔လို ေခြၽတာရသူမ်ား စီးၾကပါတယ္။ ေမာ္လၿမဳိင္နဲ႔ က်ဳိကၡမီ ေျပးဆြဲတယ္။ ရွားရွားပါးပါး အခ်ိန္မွန္တယ့္ လိုင္းကားပါ။ စာေရးသူတို႔ရြာကတၲရာလမ္းေဘးက အလုပ္သမားေတြအတြက္ အဏၰဝါကားလာခ်ိန္ကို နာရီလက္တံလို သေဘာထားၾကတယ္။ အဏၰဝါက ေမာ္လၿမဳိင္ကို တက္ၿပီဆိုယင္ ဒါက (၃)နာဍီရွိၿပီေပါ့။

စာေရးသူလည္း ဒီတစ္ခါ လမ္းစရိတ္ကို ေခြၽတာခ်င္လို႔ အဏၰဝါကို စီးပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီးဆိုေတာ့ ထိုင္ခုံရပါတယ္။ ေဘးနားက မြန္ဒကာမတစ္ေယာက္လည္း ထိုင္ခုံရပါတယ္။ ကားထြက္ခါနီးအခ်ိန္မွာ အျပာေရာင္အင္က်ီနဲ႔ ကုလားတစ္ေယာက္ တက္လာတယ္။ သူက ကားကို တစ္ခ်က္ေဝ့ၾကည့္ၿပီး အပုံရတယ့္ မြန္အမ်ဳိးသမီးႀကီးဆီကို တန္းလာပါတယ္။ အနားေရာက္ေတာ့ အဲဒီမြန္အမ်ဳိးသမီးကို ထခိုင္းပါတယ္။ ဟိုဒကာမက ဘုမသိဘမသိနဲ႔ ထေပးလိုက္တယ္။ လစ္လပ္သြားတယ့္ခုံမွာ အာဂကုလားက ဝင္ထိုင္ပါတယ္။

စာေရးသူက ဒကာမကို မြန္ဘာသာနဲ႔ ေမးတယ္။ သူ႕ထိုင္ခုံျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာလို႕ အဆိုပါကုလားနဲ႕ စကားေျပာရတယ္။ ဒကာ ဒီထိုင္ခုံမွာ ဒီဒကာမ ထိုင္ေနခဲ့တာ တစ္နာရီေလာက္ ရွိၿပီ၊ သူ႕ ထိုင္ခုံ သူ႕ျပန္ေပးပါလို႕ ေကာင္းေကာင္းေျပာတယ္။ ဒါ ဘုန္းႀကီးအလုပ္မဟုတ္ဘူး၊ လူေတြကိစၥပါတဲ့ ေျပာပုံက။ ငါ့အလုပ္ ငါသိတယ္၊ မတရားတာကို တရားေအာင္ လုပ္ရမွာက ငါ့အလုပ္ပါ၊ ခင္ဗ်ား ထမလား မထဘူးလား တစ္ခြန္းပဲ ေျပာပါလို႕ စာေရးသူက ခပ္မာမာ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဘုန္းႀကီး ျပႆနာျဖစ္ခ်င္လားတဲ့ သူက ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ဒီစကား ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ေမးရမွာ၊ ခင္ဗ်ားကို ကားေပၚက တြန္းခ်ရမလားလို႕ ျပန္ေမးေတာ့ သူက နည္းနည္းရွိန္သြားတယ္။

ေဘးနားက မြန္နဲ႕ဗမာေတြပဲ ရွိၾကတယ္။ ရွိတယ့္ကုလားက သူတစ္ေယာက္ထဲရယ္။

သူက ထိုင္ခုံကေန ထေပးခဲ့တယ္။ ဖားေအာက္ေရာက္ေတာ့ ဆင္းသြားတယ္။ ဖားေအာက္ဆိုတာ မြန္ရြာႀကီးပါ။ သူတို႕က လူဦးေရအရဆိုယင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မရွိပါဘူး။


ရန္ကုန္မွာ ဟာဂ်ီ

စာေရးသူ ေရးဖူးပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုမွာ ဘုန္းႀကီးနဲ႕ကုလား အေရးအခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႕သာသနာ့တကၠသိုလ္မွာ ကုလားကုမၸဏီက ေဆးသုတ္ဖို႕ ကန္ထ႐ိုက္ရခဲ့တယ္။ ေဆးသုတ္ရင္း ေရပုံဘိုင္မွာ ၇၈၆ သြားေရးတာကိုး။ ကမၻာေအးမွ ၇၈၆ ေရးရေကာင္းလား ဆိုၿပီး စာသင္သားေတြ ေဒါပြၾကတယ္။ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ေပါ့။ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ဆြမ္းခံတယ့္ကိုရင္တစ္ပါးကို ကမၻာေအးေရွ႔မွာ ကုလားက ပါး႐ိုက္သတဲ့။ ဟုတ္တယ္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ဘုန္းႀကီးေတြကို ထိန္းလို႕မရေတာ့ဘူး။

အဓိက႐ုဏ္းက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပန္႕သြားေတာ့ အဲဒီႏွစ္ ပထမျပန္ စာေမးပြဲေတာင္ ပိတ္လိုက္ရတယ္ထင္တယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ စာေရးသူက ေရာင္နီထြန္းကားစီးလို႕ မုဒုံကို ျပန္လာတယ္။ လက္မွတ္ေရာင္းက စာေရးသူကို ဟာဂ်ီတစ္ေယာက္နဲ႕ တြဲေရာင္းမိတယ္။ လူေတြက ျပႆနာေတာ့ တက္ေတာ့မပဲဆိုၿပီး ေနရာခ်င္းလဲဖို႕ စပယ္ယာကို ဝိုင္းေျပာၾကတယ္။ စာေရးသူက အတူထိုင္လို႕ အဆင္ေျပလားလို႕ ဟာဂ်ီကို ေမးပါတယ္။ ရပါတယ္လို႕ သူက ေျပာေတာ့ ဒါဆို ဒို႕အတူ ထိုင္ၾကမယ္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ေနၾကယင္ ထမင္းအိုးကြဲတယ့္ကိန္းနဲ႕ တိုးမယ္လို႕ သူ႕ကို ေနာက္လိုက္ေသးတယ္။ ညလုံးေပါက္ ဘာသာေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ လူေတြနားလည္မွာစိုးလို႕ အဂၤလိပ္လိုပဲ ေျပာၾကတာ မ်ားတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူက ဘုန္းႀကီးေတြအားလုံး အစၥလာမ္ဘာသာကို အရွင္ဘုရားလို နားလည္ယင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲလို႕ ေျပာတယ္။ စာေရးသူကလည္း သူ႕ကို ေျပာတယ္။ ဒကာလိုပဲ အျမင္က်ယ္ၿပီး မွ်မွ်တတစဥ္းစားတတ္တယ့္ မူစလင္ေတြ မ်ားလာယင္ ေကာင္းမွာပဲဆိုေတာ့ သူက ေခါင္းညိတ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မတူညီတာကို ေဘးဖယ္ၿပီး တူညီတာကို ေပါင္းစုႏိုင္မွပဲ ဒီကမၻာႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မွာပါ။ အေရွ႔ေတာင္အာရွက မူစလင္ေတြနဲ႕ အာရပ္ကမၻာက မူစလင္ေတြ လုံးဝကို ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႕ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနရင္းနဲ႕ သူတို႕က မသိမသာ ေျပာင္းလဲလာတယ့္သေဘာပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကလည္း သူတို႕ဆီက ဘာေတြ အတုယူလို႕ရႏိုင္မလဲ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။


ရန္ကုန္မွ လမ္းသရဲ (၂)ေယာက္

ရန္ကုန္ဘယ္ၿမဳိ႔နယ္ကလည္း မေမးပါနဲ႕။ တမင္ထိမ္ခ်န္ခ်င္လို႕ပါ။ စာေရးသူက ရြာက ဆယ္တန္းဆက္တိုက္က်ေနတယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႔ကို ရန္ကုန္မွာ က်ဴရွင္လာတက္ခိုင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဆိုယင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ထားပါတယ္။ ေက်ာင္းသူမ်ားဆိုယင္ အသိအိမ္မွာ လခေပးၿပီး ေနေစရပါတယ္။

တစ္ခါမွာ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က စာေရးသူကို တိုင္တယ္။ ကုလား(၂)ေယာက္က သူ႕ေနာက္ကို လိုက္ေနတယ္ဆိုပဲ။ မႀကဳိက္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲအတြက္ က်ဴရွင္လာတက္တာ ျဖစ္လို႕ မေႏွာင့္ယွက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာေတာ့လည္း မရဘူးဆိုပဲ။ အိမ္က လူႀကီးေတြကို ေျပာျပထားသင့္တယ္လို႕ ေျပာျပခိုင္းတယ္။ အိမ္ပိုင္ရွင္က မေႏွာင့္ယွက္ဖို႕ ကုလား(၂)ေယာက္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါမွာ ျခံဝင္းထဲအထိ ကုလား(၂)ေယာက္က တိုးဝင္လာပါတယ္။ အိမ္ပိုင္ရွင္က ေအးေအးေဆးေဆး ေျဖရွင္းလို႕ ရေတာ့မယ့္ဟန္မေပၚလို႕ ရယက႐ုံးကို သြားတိုင္တယ္။

တိုင္ေတာ့လည္း ကုလား(၂)ေယာက္က ေရာက္လာတုန္းပါပဲ။ ေႏွာင့္ယွက္လို႕ ေကာင္းတုန္းပါပဲ။

ေနာက္ဆုံးမွာ အိမ္ပိုင္ရွင္က စာေရးသူကို အကူအညီ ေတာင္းရတယ္။ စာေရးသူလည္း မလြဲမေရွာင္သာ အဲဒီရယက႐ုံးကို သြားရတယ္။ ႐ုံးကို ဝင္ၿပီး ရကယဥကၠ႒ကို ရွာတယ္။ သူက သူ႕အခန္းမွာ အခန္႕သင့္ ထိုင္ေနတယ္။ ဦးဇင္း ဘာကိစၥလဲလို႕ ေမးတယ္။ ဒကာ ဦးဇင္း ေျပာရမွာ နည္းနည္းအားနာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျပာခြင့္ျပဳပါ၊ ဒီရပ္ကြက္မွာ ဦးဇင္းတပည့္ေတြ ေနပါတယ္၊ ကုလား(၂)ေယာက္က ေႏွာင့္ယွက္ေနလို႕ သူတို႕စာေမးပြဲကို မထိခိုက္ေစလိုပါလို႕ ေျပာရတယ္။ အရွင္ဘုရားက ဘယ္ကလဲ၊ ဘာလုပ္ေနလဲ၊ အခု ဘာသေဘာနဲ႕ လာတာလဲ ဆိုၿပီး အရင္းစစ္ေမးပါတယ္။

မၾကာပါဘူး။ အသက္ခပ္ႀကီးႀကီး ကုလားတစ္ေယာက္ ဝင္လာပါတယ္။ ဘာေတြ ေျပာေနၾကလဲလို႕ သူက ေမးေတာ့ ဟိုကေလး(၂)ေယာက္အေၾကာင္းပဲလို႕ ဥကၠ႒က ေျပာေတာ့ ေအာ္ လူငယ္ေတြကိစၥပဲတဲ့။ ကုလားလည္း ရယကအဖြဲ႔မွာ ပါသတဲ့၊ ကုလားလူငယ္(၂)ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ရဲ႔ ဦးေလးေတာ္သူဆိုပဲ။

လူငယ္ေတြကိစၥဆိုေပမယ့္ မိန္းကေလးဘက္က မႀကဳိက္ယင္ မေႏွာင့္ယွက္ဖို႕ လိုပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္တာဟာ ဥပေဒမဲ့တယ့္လုပ္ရပ္ပါလို႕ ေျပာေတာ့ လူငယ္ေတြဆိုေတာ့ အရွင္ဘုရား သည္းခံပါတဲ့။ ဆက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနယင္ သည္းမခံႏိုင္ပါလို႕ ျပန္ေျဖတယ္။ အရွင္ဘုရားမွာ ဘာအစြမ္းအစရွိသလဲတဲ့ဗ်ာ ဥကၠ႒က ေလသံခပ္မာမာနဲ႕ ျပန္ေဟာက္တယ္။ ဒကာႀကီးက ကုလားကို ေလွၽာ့တြက္လြန္းေနတယ္၊ တစ္ခုခု ျဖစ္ယင္ ဒကာႀကီး တာဝန္ယူႏိုင္မလားလို႕ သူ႕ကို ေမးေတာ့ ဒို႕စစ္အစိုးရက ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေလွ်ာ့မတြက္ဘူး၊ ကုလားကိုလည္း ေလွ်ာ႕မတြက္ဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ေလွၽာ့မတြက္ဘူး၊ ဘယ္ေကာင္ကိုမွ ေလွ်ာ့မတြက္ဘူးသတဲ့ဗ်ား။ (မယုံမရွိပါနဲ႕)

စာေရးသူကလည္း ခပ္ျပတ္ျပတ္ပဲ။ ဒါဆိုလည္း အဲဒီကုလား(၂)ေယာက္က က်ဳပ္တပည့္ေတြကို ဆက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနယင္ ဘာပဲျဖစ္လာလာ ခင္ဗ်ားတာဝန္ပဲလို႕ ေျပာၿပီး ျပန္ႂကြခဲ့တယ္။ ကံေကာင္းလို႕ အဲဒီကုလား(၂)ေယာက္လည္း က်ဳပ္တပည့္ေတြနဲ႕ ေဝးေဝးေရွာင္ရပါေတာ့တယ္။ဘာေၾကာင့္ေရးရလဲ

ဒီစာကို ေရးျခင္းမွာ ကုလားမ်ားကို သာေစ၊ နာေစ ေရးလိုရင္းမဟုတ္။ သေဘာသဘာဝကို ေရးျခင္းျဖစ္တယ္။ မိန္းကေလးကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမ်ားကို ကုရ္အမ္က်မ္းစာကလည္း ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြက က်ဴးလြန္ပါတယ္။ မူစလင္ဆိုကတည္းက အလႅာသ္အရွင္ျမတ္ရဲ့ အမိန္႕ကို တေသြမတိမ္ နာခံရပါတယ္။ မနာခံယင္ မူစလင္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အလႅာသ္အရွင္ျမတ္ကလည္း ကာကြယ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟာ သူ႕ျပစ္မႈအေလွ်ာက္ က်ခံရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါကို မူစလင္မ်ားကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႕ မျမင္ေစလိုပါ။

ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း တားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလည္း လူသတ္ခ်င္သတ္ေနမွာပဲ။ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားလည္း ေပၚျပဴလာျဖစ္ပါတယ္။ မယားေျမွာင္ထားတာလည္း ေခတ္စားပါတယ္။ ဒီလူေတြ ခ်ဳိးေဖာက္လို႕ ဗုဒၶဘာသာကို အျပစ္တင္ရမလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီလူေတြက ဗုဒၶဘာသာကို မလိုက္နာကတည္းက ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။

ဆိုလိုရင္းက လူဆိုတာ ဘာသာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေျပာင္းခဲ့ယင္လည္း မိမိအဇၨၽတၲအသြင္ကို မေျပာင္းႏိုင္က ထိုလူပဲ ျဖစ္မွာပါ။ လူေကာင္းလူဆိုးဆိုတယ့္ေနရာမွာလည္း ဘာသာတိုင္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ျပႆနာကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္တတ္ဖို႕ပါပဲ။


႐ိုဟင္ဂ်ာဟာ ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္

ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာဟာ ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သစၥာခံမွာမဟုတ္ဘဲ အာရပ္ကမၻာကို သစၥာခံမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အခုကတည္းက အီဂ်စ္မွာ သူတို႕ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ပါလီမာန္ကို သတင္းအမွားေတြ ေပးပါတယ္။ ပညာရွင္(၂)ဦးက သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ရဲ႔ တိုက္ကြက္ပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမိဖမ္းဖို႕ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကေပမယ့္ မမိခဲ့ပါဘူး။ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္သြားလို႕ ၿဗိတိသွ်ပါလီမာန္နဲ႕ တိတ္တဆိိတ္ေတြ႕ၿပီး ေက်ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြက နည္းပရိယာယ္အင္မတန္ႂကြယ္ဝတယ့္ ေျခလွမ္းေတြပါ။ ဒါေတြကို တုတ္ဓားကိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းလို႕ရတာမဟုတ္။ သူတို႕က ေဖာင္တိန္နဲ႕တိုက္ယင္ ဒို႕ဘက္ကလည္း ကေလာင္စြမ္းျပရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ နားဝင္ေအာင္ ဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ရမလဲ နည္းလမ္းရွာဖို႕ပါပဲ။ မရွိတယ့္႐ိုဟင္ဂ်ာကို မရွိဘူးလို႕ မေျပာဝံ့ေလာက္ေအာင္ ဒို႕တေတြမွာ သတၲိေၾကာင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ညင္ညင္သာသာ ခ်ဥ္းကပ္တတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။


ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးျခင္းမွာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေစဖို႕မဟုတ္

အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္တိုင္း အျပစ္မဲ့သူမ်ား ေသဆုံးၾကရပါတယ္။ မသိနားမလည္သူမ်ား ဆုံးပါးၾကရပါတယ္။ အကာအကြယ္မဲ့သူမ်ား နစ္နာၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာေရးသူက အဓိက႐ုဏ္းကို အားမေပးပါ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာယင္ေတာ့ မိမိအသက္ကို ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါဆိုယင္ ဘာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးရသလဲဆိုေတာ့....

၁။ အစၥလာမ္ဘာသာကို ဦးတည္ၿပီး မတိုက္ခိုက္ၾကပါနဲ႕။ မရွိတယ့္႐ိုဟင္ဂ်ာကိုပဲ မရွိေအာင္ လုပ္ပါ။

၂။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဝတ္႐ုံျခဳံထားတယ့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သတိထားပါ။

၃။ သူတို႕ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဖို႕၊ ျပဳတယ့္အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ခ်ဖို႕ လိုတယ္။

၄။ သူတို႕ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံရပါ။ ဧည့္ႏိုင္ငံသားေတာင္ ေပးဖို႕ မသင့္ပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သန္းေခါင္းစာရင္းနဲ႕ ျမန္မာသန္ေခါင္းစာရင္း ညႈိၿပီး ဆုံးျဖတ္ရမယ္။ ေဆြမ်ဳိး(၇)ဆက္ ညႈိလိုက္ယင္ ဗူးေပၚသလို ေပၚလာမွာပါ။

၅။ တကယ္လို႕ သူတို႕မွာ ခိုင္လုံတယ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သူတို႕အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းဖြင့္သလိုပဲ ရခိုင္ဘက္မွာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု ဖြင့္ၿပီး သူတို႕ကို ေနခိုင္းသင့္တယ္။

ထူးမျခားနား

mostsaing
ေရေနာက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္

လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝကို က႐ုဏာမသက္ဘဲ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ျခင္း၊ သိမ္းယူေနဆဲအစိုးရ။

အဓိက႐ုဏ္း (အထိက႐ုန္းမဟုတ္)ျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္သလို သူ႔ဟာသူ ျဖစ္လာခဲ့ယင္လည္း အျမတ္ထုတ္တတ္တယ့္အစိုးရ။

တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့သူ၊ ေပးေနဆဲအစိုးရ။

မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အခြင့္အေရးမေပးဘဲ ႏွိပ္စက္ခဲ့၊ ႏွိပ္စက္ေနဆဲအစိုးရ။

မိမိက်ဴးလြန္ထားတယ့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ယူၿပီး စာနယ္ဇင္းေလာကကို တရားစြဲမယ့္တကဲကဲ ျဖစ္ေနတယ့္အစိုးရ။

မိန္းမပ်က္ပါးစပ္လို ကတိေတြကို ေဖာ္ေဖာ္သီသီေပးၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ့္အစိုးရ။

ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး ေစာင့္စည္းမႈမရွိတယ့္အစိုးရ။

အားလုံး ျခဳံၾကည့္လိုက္ယင္ ဒီအစိုးရဟာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕စိတ္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေအာင္ တမင္အကြက္ဆင္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ အနားယူသြားေလသူဆရာႀကီး လက္ရာအတိုင္း စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ေရေနာက္ေအာင္ ေမႊေႏွာက္ေန႐ုံမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ အလုပ္လုပ္တယ့္အစိုးရ မဟုတ္။ မ်က္ႏွာအျပေကာင္းေအာင္ တိုင္းျပည္ကို ေရာင္းစားေနတယ့္အစိုးရမွ်သာ ျဖစ္တယ္။


ေစာ္ကားလြန္းလွတယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တယ့္ျပႆနာမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကို တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးၿပီး ျပဳမူျခင္းမွာ ျပည့္တန္ဆာက်င့္ က်င့္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မဲလိမ္ၿပီး တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ၊ မဲမရွိဘဲ တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ၊ မဲႏိုင္လို႕ တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ စုေဝးေနထိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိရက္သားနဲ႕ မတိုင္ပင္ဘဲ အေရးႀကီးတယ့္ လူဝင္မႈကိစၥကို လက္လြတ္စံပယ္ လုပ္ေနျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္က အခြန္လႊတ္ေစ်းေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိ ျဖစ္ေနၿပီ။

ျမစ္ဆုံဆည္ကို နားထားတယ့္သမၼတကို လူေတြ ဝိုင္းခ်ီးက်ဴးၾကတယ္။ အခု ျမစ္ဆုံဆည္ကို ျပန္ေဆာက္ၿပီ။ ျပည္သူေတြကို နားလွည့္ပါး႐ိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မီဒီယာေရွ႔မွာ ေျပာတာတစ္မ်ဳိး၊ ကြယ္ရာမွာ ျဖစ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး လူလိမ္လူညာပလီပလာအဆင့္ကေန တက္လာျခင္းမရွိေသးပါ။ လူပုံအလယ္မွာ ပုဆိုးကြၸၸ်တ္ရတာထက္ ရွက္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႕ရဲ႔ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို စာရင္းမျပၾကပါ။ အစိုးရကလည္း ယင္းဝင္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြစာရင္းမွာ မျပပါ။ ျပခဲ့ယင္လည္း စာရင္းအတုသာ ျဖစ္တယ္။ စာရင္းဝွက္ျခင္း၊ စာရင္းအမွားျပဳျခင္း၊ အာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕သမၼတအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တို႕ကို ေသဒဏ္ေပးသင့္တယ္။ (အမွန္တကယ္ေပးရမယ္လို႕ မေျပာပါ) ဒဏ္ေငြဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိုက္သင့္တယ္။ အခု သူတို႕ကို ဆႏၵျပသူမ်ားကိုသာ အျပစ္ေပးခံေနရတယ္။ ဒါေတြဟာ သူခိုးလူကို ဟစ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနပါတယ္လို႕ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့တယ္။ ၾက့ံဖြတ္အမတ္ေတြ ျပည္ပေလ့လာခရီး ထြက္႐ုံနဲ႕ သတင္းထဲ ထည့္ေရးတတ္တယ္။ အခု လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ကို စိုးစိမွ် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ။ သမၼတသိန္းစိန္မွာ စိတ္ႏွလုံး မြန္ျမတ္ျခင္းမရွိ၊ က်ယ္ေျပာျခင္းမရွိ။ ဣႆာပြားမႈသာ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ဘာလဲ ဒီတစ္ခ်က္ထဲနဲ႕ သိတယ္။ မရင့္က်က္ေသးတယ့္ သိန္းစိန္တို႕ဟာ စစ္အစိုးရက်င့္ စစ္အစိုးရၾကံ ၾကံေနတုန္းဆိုတာ မေမ့ၾကဖို႕လိုတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ အလိမ္ခံသင့္တယ္။ လက္ရွိနည္းအတိုင္း ဒီအစိုးရ လိမ္လာတာ အခါေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။ ယုံလို႕ေကာင္းတုန္းဆိုေတာ့ လိမ္သူအျပစ္မဟုတ္ေတာ့။ တပ္(မေတာ္)က ကခ်င္မွာ ကိုယ့္ေသြးခ်င္းေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတယ္၊ ႏွိပ္စက္ေနတယ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းဝင္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို ဖမ္းဆီးေနတယ္၊ ဒါေတြကို ကန္းလို႕ မျမင္ရတာလား၊ ပင္းလို႕ မၾကားရတာလား၊ အလို႕ ေျပာမထြက္တာလား စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာညီလာခံကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပုံရတယ္။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆိုသည္မွာ ပင္လုံထက္ ရႈပ္ေထြးေသာ ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်င္တယ္။ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ေက်ာ္ၿပီး သူတို႕ ဘာမွ မေပးဘူးဆိုတာ သိထားၾကစမ္းပါ။ ႏြားသိုးႀကဳိးျပတ္စစ္တပ္နဲ႕ ဇက္ႀကဳိးမပါတယ့္ UNFC တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေတြ႔ရမယ့္ပြဲပါပဲ။


ထူးမျခားနားပါပဲ

လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမွာ သာယာေနတယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ဒီစာကို အႀကဳိက္ေတြ႔ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ အရင္က အပစ္ရပ္ေတြ ေျပာသလိုမ်ဳိး တပ္က နည္းနည္းၿငိမ္သြားတယ္။ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာတယ္။ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသက္ရႈခြင့္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္က သူတို႔ေဒသကို တိုးဝင္လာတာ၊ စစ္စခန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လာတာ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာေတြကို ယူကုန္တာကို သူတို႔က ေျပာဖို႔သတၲိ သိပ္မရွိၾကဘူး။

အခုလည္း လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေခတ္စားလာတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္ကို အရင္းျပဳလို႔ သိန္းစိန္အစိုးရက ဆြမ္္းေလာင္းမလိုနဲ႔ ဘုန္းႀကီးသပိတ္ထဲက ဆြမ္းကို ခပ္ယူသြားတယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အျပင္ပန္းၾကည့္ရယင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နည္းနည္းလႈပ္လို႔ ရလာတယ့္သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိန္းစိန္အစိုးရက ကြင္းတစ္ဝက္ ဖိကစားထားတာကို ေထာင့္စုံေလ့လာၾကည့္ယင္ သိသာပါတယ္။ အရင္းစစ္အစိုးရလိုပဲ သိန္းစိန္အစိုးရက က႑ေပါင္းစုံမွာ ေနရာတိုးယူေနတယ္။

သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

သူ႔ခ႐ိုနီမ်ား

သူ႔ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ (တ႐ုတ္နဲ႔ကုလားအပါအဝင္)မ်ား

အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ (အေမရိကန္အပါအဝင္)မ်ား

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား

စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ႀကိတ္ၾကံေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အေတာ္အသင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရွိၿပီျဖစ္တယ္။ သူတို႕အာဏာေဒါင့္တိုင္ ခိုင္ခန္႕သထက္ခိုင္ခန္႕ေအာင္ ေဒါင့္စုံ ႀကဳိးပမ္းေနတယ္။

ဒီေတာ့ အရင္းက စစ္အစိုးရနဲ႕ လက္ရွိသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္နည္းကိုင္နည္းက ထူးသလိုနဲ႕ အတူတူပါပဲ။


ထူးမလား ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္

၁။ ဒီဇူလိုင္လမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကို တက္ပါ့မယ္။ သူ႕ျပည္ပခရီးထက္ ပိုစိတ္ဝင္စားတယ္။ ဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ႏုိင္မလဲ၊ ျပင္ထားတယ့္ဥပေဒ ဘယ္ေလာက္အသက္ဝင္မလဲ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို ႀကီးက်ယ္တယ့္ျပႆနာေတြေတာင္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚေခၚယူျၿပီး လူဝင္မႈဥပေဒကို သုံးသပ္ခြင့္မျပဳဘဲ ထင္ရာစိုင္းလုပ္သြားခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ၿပီးယင္ ဘာမ်ားထူးလာမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္တယ္။

၂။ ႏိုင္ငံသားေတြကို ေက်းကြၽန္လို ဆက္ဆံေနဆဲ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးနဲ႕တာဝန္ဝတၲရားကို ဘယ္ေလာက္ေလးစားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မလဲ။ လယ္ေျမေတြကိုသိမ္းၿပီး ခ႐ိုနီေတြနဲ႕ ေဝမွ်ေဝစားလုပ္ေနဦးမလား။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တယ့္အစိုးရ၊ ျပည္သူအတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္သူတို႕ရဲ႔အစိုးရ ျဖစ္လာမလား။ ဒါလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအစိုးရမျဖစ္သေရြ႔ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေနတယ္လို႕ ဘယ္သူေျပာလဲ။ ေျပာယင္လည္း ယုံမွာမဟုတ္။

၃။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ကိစၥကိုလည္း ထည့္တြက္ရပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကတာထက္ စစ္အစိုးရကိုပဲ ယုံၾကတာ မ်ားတယ္။ စကားအရ သူတို႕ ညီၫြတ္ၾကပါတယ္။ ဘဝတူေတြ ျဖစ္လို႕ သူတို႕ စုစည္းသလို ျဖစ္ၾကေပမယ့္ တကယ့္အေရးမွာ စစ္အစိုးရကိုပဲ အားကိုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီသမိုင္းကို သူတို႕ျငင္းလို႕ မရပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္းသစၥာေဖာက္ၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႕ေပါင္းဖို႕ ဘယ္တုန္းကမွ ဝန္မေလးတယ့္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာလည္း သူတို႕က ဦးေအာင္မင္းကို ယုံၿပီး ပုံအပ္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ၂၀၁၄ ေလာက္မွာ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံမွာ သူတို႕ဘာမ်ားရႏိုင္မလဲ ရင္ခုန္စြာနဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမိတယ္။

အဆိုးျမင္ဝါဒီလို႕ သတ္မွတ္ခ်င္သတ္မွတ္ၾက။ စာေရးသူက ဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကိုေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္ အနာဂတ္ကိုေတာ့ မယုံဝ့ံပါ။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ညီလာခံကို သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္း

mostsaing
ဤေဆာင္းပါးတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကို ဦးစားေပးတင္ျပရန္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပႆနာတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးသည္ အေရးပါလွေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈကား အထိုက္အေလွ်ာက္သာ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသေရြ႕ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းေအးေစလိုရင္းရွိမရွိအေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေျဖရွင္းလိုရင္းမရွိသျဖင့္လည္း ျဖတ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအင္အားႀကီးသလို တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားလာၾကသည္ပင္။

သိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကဳိးစားေနေၾကာင္း ေက်ညာသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အပစ္ရပ္ေရး၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး၊ တတိယအဆင့္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုံ႕လစိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တႏုိုင္ငံလုံးအပစ္မရပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ သမၼတအမိန္႕ကို မနာခံဘဲ တပ္က ကခ်င္ကို ထိုးစစ္ဆင္တုန္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ကြက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွာပင္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ မျပတ္သားမႈမ်ား၊ မပြင့္လင္းမႈမ်ား၊ ကတိမတည္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းမႏိုင္နင္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ပထမအဆင့္လုပ္ငန္း မၿပီးခင္မွာပင္ ဒုတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုမတိုင္မီ ၂၀၁၄ ခုေလာက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု မၾကာေသးခင္က သိန္းစိန္အစိုးရ ေက်ညာသည္။ ေက်ညာသည့္အတိုင္းလည္း လုပ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႕ေသာ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ေဝဖန္စရာ ရွိသည္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ ဤႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံတစ္ခု ဟူ၍ အစိုးရက အစဥ္တစိုက္ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို သံသယဝင္မိသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ အလႊာေပါင္းစုံကို ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။ အလႊာေပါင္းစုံဆိုသည္မွာ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊  ျပည္တြင္း(ျပည္ပ)အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (အန္င္ဂ်ီအို)မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္မ်ားကို ပါဝင္ေစမည္ဟု သိရသည္။ ပုံစံအားျဖင့္ ၁၉၉၃ ခု အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဤညီလာခံသည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကဲ့သို႕ ဥပေဒျပဳရန္ အေျခခံမူမ်ား ေရးဆြဲရန္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႕ဆိုေသာ္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ညီလာခံမ်ဳိး ျဖစ္သနည္း။ ဤညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီလား။ ဤညီလာခံ၏ သေဘာသဘာဝကို သက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားအသိေပးခဲ့ၿပီလား။ ဤညီလာခံကို ျပည္တြင္းျပည္ပစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ျပည္ပသံတမန္မ်ား၊ အာဆီယံအသင္းဝင္အရာရွိမ်ား၊ ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရွိသလား။ ဂဃဏန မသိၾကေသးဟု ထင္ပါသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံ ျဖစ္ေစရန္ လူမ်ားေအာင္ ဖိတ္႐ုံျဖင့္ အရာမေရာက္ပါ။ ရွမ္းျပည္ပင္လုံညီလာခံတုန္းက ေပးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မည့္ ညီလာခံတစ္ခုလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ရွမ္းျပည္ပင္လုံညီလာခံမွ ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾက၍ လူမ်ားစုဗမာႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ သံသယပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဤညီလာခံသည္ ထိုသံသယမ်ားကို ပြားေစမည့္ ညီလာခံတစ္ခု မျဖစ္သင့္၊ ထိုသံသယမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ေစမည့္ ညီလာခံတစ္ခုသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ ဤညီလာခံတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အတိုက္အခံမ်ားက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသိပညာရွည္ အတတ္ပညာရွင္၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ေစမည္ဟု ဆိုလွ်င္ ပင္လုံထက္ ရႈပ္ေသာ ညီလာခံျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗမာႏွင့္အျခားလူမ်ဳိးမ်ားၾကား၌ ကာလရွည္ၾကာ တည္ရွိေနေသာ အျမင္မၾကည္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစ၍ ျဖစ္သည္။

ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗမာကဲ့သို႕ တန္းတူေနလို၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သုံးေသာ Majority Rule ကို ျပည္နယ္တြင္လည္း တသမတ္တည္း က်င့္သုံးေစလွ်င္ Equality မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤညီလာခံမ်ဳိးတြင္ Majority Rule အရ ေခၚယူလွ်င္ ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ညီလာခံမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ Equality အရ ေခၚယူမွသာ သံသယမ်ား ကင္းစင္ကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တန္းတူေရး ျဖစ္ေအာင္ ျပည္နယ္ကို အေျခခံ၍ ဤညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပရပါမည္။ တိုင္း(၇)တိုင္းကို စုေပါင္း၍ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ ဦးေရတူေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ရပါမည္။ ဤညီလာခံကို အစိုးရက ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားကို ျခယ္လွယ္ျခင္း လုံးဝမျပဳသင့္ပါ။ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေစသင့္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယင္းအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္(၇)ႏွင့္ တိုင္းေပါင္းစုံ(၁)ခုကို အေျခခံ၍ ဖိတ္ၾကားသင့္သည္။ သို႕မွသာ တန္းတူေရးမူႏွင့္ ကိုက္ပါမည္။

ဒုတိယအဆင့္မွာ တန္းတူေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပ၍ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဳေစလွ်င္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆသည္။ သို႕ေသာ္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕ အလ်ဥ္စလို ဝင္ေစရန္ မလိုပါ။ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အတိုက္အခံမ်ားအားလုံး၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးက ၂၀၀၈ ဥပေဒကို လက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ေစေရး ျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္တြင္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႕ အားထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပုံ ရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္မဝင္ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ တန္းတူေရးရွိမရွိအေပၚမွာ အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျခင္းမရွိေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနသေရြ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တန္းတူေရးရွိဖို႕ မလြယ္ကူပါ။ တစ္ခါတရံမွာ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္တန္းတူေရးသည္ပင္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္ေနေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးပင္ မရွိလွ်င္ တန္းတူေရးရဖို႕ လုံးဝျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါ။ ထိုသို႕ ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိလည္ပင္း ႀကဳိးကြင္းစြပ္ေစမည္းအလုပ္ လုပ္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္အရ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ စကတည္းက တန္းတူေရးမျဖစ္လွ်င္ ဝင္မပါသည္က ေကာင္းသည္။ တန္းတူေရး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုက္ေနသည့္တိုက္ပြဲသည္ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္မဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားသည္ တန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ဒီမိုကေရစီေရး (majority rule) အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္၍ ဒီမိုကေရစီရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေျခရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးအတြက္ကား လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးက ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက တျခမ္းပဲ့လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္ႏိုင္ဖို႕ တိုက္ေနသည္မဟုတ္။ မိမိျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို မိမိတို႕စိတ္တိုင္းက် ေခၚႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာသာ Majority Rule က်င့္သုံးသင့္သည္။ ဒါမွသာ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါရပ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီပါမည္။

(မေဂ်ာ္ရတီ႐ူးလ္နဲ႔ အီေကြာရတီ မွ်တေအာင္ က်င့္ၾကံပုံကို အေၾကာင္းသင့္က ဆက္လက္တင္ျပေပးပါဦးမည္)

တန္းတူေရး ရွိမွသာ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနရတာ တန္မည္ (Intrinsic Equality vs. Majority Rule)

mostsaing
လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဒီမိုကေရစီဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ရသည္။ လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ အခြင့္အေရးညီတူညီမွ်ရွိသည္ကို တန္းတူေရးဟု ဆိုရသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းရွိသည့္ လူမ်ဳိးတန္းတူေရး ရွိဖို႕ ညွိရသည္။ သို႕မွသာ ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ကို ျပည္သူတိုင္း ခံစားႏိုင္ၿပီး လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားမ်ား မရွိေတာ့သည့္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

႐ိုး႐ိုးပင္ ေတြးၾကည့္ပါ။ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ အသင္းဝင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံလွ်င္ ေရရွည္သြား၍ မရပါ။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုမွာလည္း အုပ္စုတစ္ခုက အျခားအုပ္စုမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ေနလွ်င္၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူေနလွ်င္ ၿပဳိကြဲဖို႕သာ ရွိသည္။ လူမ်ဳိးတိုင္း အတူေန၍ ရေအာင္ မူမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ညီတူညီမွ် ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိရပါ။

တန္းတူေရးဟု ဆိုရာ၌ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက ၾကက္ဆီထမင္းႀကဳိက္၍ ျပည္ေထာင္စုတဝန္းလုံးမွာ ၾကက္ဆီထမင္းခ်က္ေစၿပီး ညီတူညီမွ် စားေသာက္ေစသည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႕အိမ္မွာ မိမိတို႕ႀကဳိက္သည့္ ဟင္းရမယ္မ်ားကို မိမိတို႕ႀကဳိက္သည့္နည္းျဖင့္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ အႀကဳိက္ကိုယ္စီ ရွိၾက၍ တန္ဖိုးမတူၾကပါ။ တန္းတူေရးသည္ ယင္းအႀကဳိက္ႏွင့္တန္ဖိုးကို အေလးထားသည္။ ယင္းအႀကဳိက္ႏွင့္တန္ဖိုးကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုက သာေစနာေစ ဆရာႀကီး ဝင္လုပ္စရာ မလို။ ဆရာႀကီး ဝင္လုပ္မည့္အစား ယင္းအႀကဳိက္ႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၏ အေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရသည္။ အႀကဳိက္ႏွင့္တန္ဖိုးမတူသူမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္၍ ရေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ညွိႏႈိင္းေပးရသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အလွသည္ အေရာင္အေသြးေပါင္း စုံလင္၏။ တစ္ေရာင္တည္း ျခယ္ရန္ မဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စု၏ သေကၤတသည္ ၾကယ္တစ္လုံးတည္း မဟုတ္၊ ၾကယ္တာရာအေပါင္း ခေညာင္းသည့္ည ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကို တစ္ေရာင္တည္းျခယ္ ၾကယ္တစ္လုံးတည္း ထားလွ်င္ စိတၲဇဆန္လွ၏။ ရင့္က်က္မႈ မရွိ။ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို တန္ဖိုးမထား။ ဗမာမႈျပဳျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွိခဲ့လွ်င္ ဤစိတ္ေနစိတ္ထားကေန စျပင္ရပါမည္။ ထိုသို႕ ျပင္မွသာ ဗမာလူမ်ဳိး၏ ၾကန္အင္လကၡဏာအစစ္အမွန္လည္း ေပၚလာစရာရွိသည္။ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားလို ျပည္နယ္တစ္ခု ရၿပီး တန္းတူေရးအသီးအပြင့္ကို အတူတူ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တန္တူးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရွာင္လႊဲခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမာန္ေခတ္တြင္ ျပည္နယ္ျပည္မ ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ တန္တူေရးကို ေသးသိမ္ေစခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာၿပီးေနာက္ မဆလေခတ္တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ တန္းတူေရးကို ျပက္ရည္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ နဝတ၊ နအဖ၊ ၾက့ံခိုင္ေရးအစိုးရေခတ္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း  ၾကယ္တစ္ပြင့္ထားျခင္းျဖင့္ တန္းတူေရးကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေခ်။ ဤမွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို မျပင္ေသးသေရြ႔ တန္းတူေရး မရွိႏိုင္၊ တန္းတူေရးမရွိေသးသေရြ႔ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္၊ ျပည္တြင္းစစ္ မၿငိမ္းေသးသေရြ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး သာယာဝေျပာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေပ။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရက ျပည္နယ္မ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၅)မ်ဳိး ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းလူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၅)မ်ဳိးတို႕၏ တန္းတူအခြင့္အေရးကို မေပးဘဲ ထို (၁၃၅)မ်ဳိး၏ ပင္မလူမ်ဳိး(၈)မ်ဳိးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ဗမာအပါအဝင္ မည္သည့္လူမ်ိးမွ မလြတ္လပ္ေတာ့ပါ။ အမွန္တြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ အနည္းဆုံး(၈)ခုတြင္ ယင္းလူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၅)ခုတို႕သည္ တန္းတူေရးအျပည့္အဝျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္မွ်သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးက အလွေသြးႂကြယ္၍ တင့္တယ္ပါမည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ဗမာ၊ ပအိုဝ္း၊ ကရင္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္၊ ကုလား အစရွိသည္ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ဧည့္ႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္ကုလားမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စာလွယ္မ်ား မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိႀကဳိက္ရာအမတ္မ်ားကို မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဗမာအစရွိေသာ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္ပါလီမာန္တြင္ အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံႏိုင္ၾကသည္။ ဤလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ား ျပဳကာ မြန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက မြန္ျပည္နယ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္ျပည္နယ္အမတ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တန္းတူေရးတန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္ၿပီျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုကို တာဝန္ခံရာ၌ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္တန္းတူေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ဗမာျပည္နယ္သည္ အင္အားအေကာင္းဆုံး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ထိုဗမာျပည္နယ္တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူမ်ဳိးတန္းတူေရးကို အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္နယ္ပါလီမာန္တြင္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပါဝင္မည္ျဖစ္ရာ အေရာင္အေသြး စုံလင္လွ၏။ ဗမာျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (သို႔) ဗမာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖူးသူသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျဖစ္ဖို႕ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားသည္။ ဗမာျပည္နယ္သည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ စံျပ ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ဗမာစာ၊ ဗမာစကား၊ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ သီးသန္႕ရွင္သန္ဖြ႔ံထြားလာမည္ျဖစ္ရာ ဗမာ့တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လာေရာက္ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္နယ္သည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို သယ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ ေနႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကင္းသည့္ ဗမာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း ေလးစားအတုခိုးဂုဏ္ယူေနၾကပါမည္။

ဤသို႕ျဖင့္ ျပည္နယ္တိုင္းမွာ Intrinsic Value ေမြးရာပါကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ဤ Intrinsic Value ကို အေျခခံသည့္ Intrinsic Equality သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ ဤ Intrinsic Value သတ္မွတ္သည့္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္အသိုင္းအဝိုင္း၊ အစိုးရအသိုင္းအဝိုင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ၾကား ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ ေမြးရာပါတန္းတူေရးသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္မွသာလွ်င္ ဗဟုဝါဒီမ်ားက လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံကို က်င္းပေပးမည္ဟု အစိုးရက ေက်ညာခဲ့ေသာ္လည္း Intrinsic Equality ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်လိုက္ေလ်ာ္ႏိုင္မည္ကို မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိၾကေသးေခ်။

ဥပမာ Intrinsic Equality ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦေရးအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ဗမာမ်ား နစ္နာစရာ ရွိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ားစုကရင္မ်ား နစ္စနာစရာရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ားစုကခ်င္မ်ား နစ္နာစရာရွိသည္။ ထိုသို႕ မနစ္နာရေအာင္ ဥပေဒျပဳေရးကို Majority Rule အရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (သို႔) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ထားရွိသင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းကို ကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Majority Rule ေၾကာင့္ Intrinsic Values မ်ား ယုတ္ေလွ်ာ့မသြားေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုပီသေအာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပဳစုခဲ့သည့္ ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးေရတူ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (သို႕) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျဖတ္ရသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳလူမ်ဳိးတို႕ျပဳသမွ် မႏုရေလေအာင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္နယ္ရွိတုိင္းရင္းသားအမတ္မ်ား ဦးေရတူ ထားရွိသင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ တန္းတူေရး ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တရားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္

ယင္းဥပေဒအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ၾကလွ်င္

ယင္းဥပေဒအတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားက စီရင္ဆုံးျဖတ္ၾကလွ်င္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိၿပီး သာယာဝေျပာသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။