Tuesday, July 10, 2012

ထူးမျခားနား

mostsaing
ေရေနာက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္

လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝကို က႐ုဏာမသက္ဘဲ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ျခင္း၊ သိမ္းယူေနဆဲအစိုးရ။

အဓိက႐ုဏ္း (အထိက႐ုန္းမဟုတ္)ျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္သလို သူ႔ဟာသူ ျဖစ္လာခဲ့ယင္လည္း အျမတ္ထုတ္တတ္တယ့္အစိုးရ။

တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့သူ၊ ေပးေနဆဲအစိုးရ။

မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အခြင့္အေရးမေပးဘဲ ႏွိပ္စက္ခဲ့၊ ႏွိပ္စက္ေနဆဲအစိုးရ။

မိမိက်ဴးလြန္ထားတယ့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ယူၿပီး စာနယ္ဇင္းေလာကကို တရားစြဲမယ့္တကဲကဲ ျဖစ္ေနတယ့္အစိုးရ။

မိန္းမပ်က္ပါးစပ္လို ကတိေတြကို ေဖာ္ေဖာ္သီသီေပးၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ့္အစိုးရ။

ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး ေစာင့္စည္းမႈမရွိတယ့္အစိုးရ။

အားလုံး ျခဳံၾကည့္လိုက္ယင္ ဒီအစိုးရဟာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕စိတ္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေအာင္ တမင္အကြက္ဆင္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ အနားယူသြားေလသူဆရာႀကီး လက္ရာအတိုင္း စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ေရေနာက္ေအာင္ ေမႊေႏွာက္ေန႐ုံမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ အလုပ္လုပ္တယ့္အစိုးရ မဟုတ္။ မ်က္ႏွာအျပေကာင္းေအာင္ တိုင္းျပည္ကို ေရာင္းစားေနတယ့္အစိုးရမွ်သာ ျဖစ္တယ္။


ေစာ္ကားလြန္းလွတယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တယ့္ျပႆနာမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကို တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးၿပီး ျပဳမူျခင္းမွာ ျပည့္တန္ဆာက်င့္ က်င့္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မဲလိမ္ၿပီး တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ၊ မဲမရွိဘဲ တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ၊ မဲႏိုင္လို႕ တက္လာတယ့္အမတ္ေတြ စုေဝးေနထိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိရက္သားနဲ႕ မတိုင္ပင္ဘဲ အေရးႀကီးတယ့္ လူဝင္မႈကိစၥကို လက္လြတ္စံပယ္ လုပ္ေနျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္က အခြန္လႊတ္ေစ်းေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိ ျဖစ္ေနၿပီ။

ျမစ္ဆုံဆည္ကို နားထားတယ့္သမၼတကို လူေတြ ဝိုင္းခ်ီးက်ဴးၾကတယ္။ အခု ျမစ္ဆုံဆည္ကို ျပန္ေဆာက္ၿပီ။ ျပည္သူေတြကို နားလွည့္ပါး႐ိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မီဒီယာေရွ႔မွာ ေျပာတာတစ္မ်ဳိး၊ ကြယ္ရာမွာ ျဖစ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး လူလိမ္လူညာပလီပလာအဆင့္ကေန တက္လာျခင္းမရွိေသးပါ။ လူပုံအလယ္မွာ ပုဆိုးကြၸၸ်တ္ရတာထက္ ရွက္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႕ရဲ႔ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို စာရင္းမျပၾကပါ။ အစိုးရကလည္း ယင္းဝင္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြစာရင္းမွာ မျပပါ။ ျပခဲ့ယင္လည္း စာရင္းအတုသာ ျဖစ္တယ္။ စာရင္းဝွက္ျခင္း၊ စာရင္းအမွားျပဳျခင္း၊ အာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕သမၼတအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တို႕ကို ေသဒဏ္ေပးသင့္တယ္။ (အမွန္တကယ္ေပးရမယ္လို႕ မေျပာပါ) ဒဏ္ေငြဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိုက္သင့္တယ္။ အခု သူတို႕ကို ဆႏၵျပသူမ်ားကိုသာ အျပစ္ေပးခံေနရတယ္။ ဒါေတြဟာ သူခိုးလူကို ဟစ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေနပါတယ္လို႕ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့တယ္။ ၾက့ံဖြတ္အမတ္ေတြ ျပည္ပေလ့လာခရီး ထြက္႐ုံနဲ႕ သတင္းထဲ ထည့္ေရးတတ္တယ္။ အခု လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ကို စိုးစိမွ် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ။ သမၼတသိန္းစိန္မွာ စိတ္ႏွလုံး မြန္ျမတ္ျခင္းမရွိ၊ က်ယ္ေျပာျခင္းမရွိ။ ဣႆာပြားမႈသာ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ဘာလဲ ဒီတစ္ခ်က္ထဲနဲ႕ သိတယ္။ မရင့္က်က္ေသးတယ့္ သိန္းစိန္တို႕ဟာ စစ္အစိုးရက်င့္ စစ္အစိုးရၾကံ ၾကံေနတုန္းဆိုတာ မေမ့ၾကဖို႕လိုတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ အလိမ္ခံသင့္တယ္။ လက္ရွိနည္းအတိုင္း ဒီအစိုးရ လိမ္လာတာ အခါေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။ ယုံလို႕ေကာင္းတုန္းဆိုေတာ့ လိမ္သူအျပစ္မဟုတ္ေတာ့။ တပ္(မေတာ္)က ကခ်င္မွာ ကိုယ့္ေသြးခ်င္းေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတယ္၊ ႏွိပ္စက္ေနတယ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းဝင္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို ဖမ္းဆီးေနတယ္၊ ဒါေတြကို ကန္းလို႕ မျမင္ရတာလား၊ ပင္းလို႕ မၾကားရတာလား၊ အလို႕ ေျပာမထြက္တာလား စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာညီလာခံကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပုံရတယ္။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆိုသည္မွာ ပင္လုံထက္ ရႈပ္ေထြးေသာ ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်င္တယ္။ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ေက်ာ္ၿပီး သူတို႕ ဘာမွ မေပးဘူးဆိုတာ သိထားၾကစမ္းပါ။ ႏြားသိုးႀကဳိးျပတ္စစ္တပ္နဲ႕ ဇက္ႀကဳိးမပါတယ့္ UNFC တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေတြ႔ရမယ့္ပြဲပါပဲ။


ထူးမျခားနားပါပဲ

လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမွာ သာယာေနတယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ဒီစာကို အႀကဳိက္ေတြ႔ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ အရင္က အပစ္ရပ္ေတြ ေျပာသလိုမ်ဳိး တပ္က နည္းနည္းၿငိမ္သြားတယ္။ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာတယ္။ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသက္ရႈခြင့္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္က သူတို႔ေဒသကို တိုးဝင္လာတာ၊ စစ္စခန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လာတာ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာေတြကို ယူကုန္တာကို သူတို႔က ေျပာဖို႔သတၲိ သိပ္မရွိၾကဘူး။

အခုလည္း လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေခတ္စားလာတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္ကို အရင္းျပဳလို႔ သိန္းစိန္အစိုးရက ဆြမ္္းေလာင္းမလိုနဲ႔ ဘုန္းႀကီးသပိတ္ထဲက ဆြမ္းကို ခပ္ယူသြားတယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အျပင္ပန္းၾကည့္ရယင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နည္းနည္းလႈပ္လို႔ ရလာတယ့္သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိန္းစိန္အစိုးရက ကြင္းတစ္ဝက္ ဖိကစားထားတာကို ေထာင့္စုံေလ့လာၾကည့္ယင္ သိသာပါတယ္။ အရင္းစစ္အစိုးရလိုပဲ သိန္းစိန္အစိုးရက က႑ေပါင္းစုံမွာ ေနရာတိုးယူေနတယ္။

သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

သူ႔ခ႐ိုနီမ်ား

သူ႔ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ (တ႐ုတ္နဲ႔ကုလားအပါအဝင္)မ်ား

အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ (အေမရိကန္အပါအဝင္)မ်ား

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား

စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ႀကိတ္ၾကံေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အေတာ္အသင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရွိၿပီျဖစ္တယ္။ သူတို႕အာဏာေဒါင့္တိုင္ ခိုင္ခန္႕သထက္ခိုင္ခန္႕ေအာင္ ေဒါင့္စုံ ႀကဳိးပမ္းေနတယ္။

ဒီေတာ့ အရင္းက စစ္အစိုးရနဲ႕ လက္ရွိသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္နည္းကိုင္နည္းက ထူးသလိုနဲ႕ အတူတူပါပဲ။


ထူးမလား ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္

၁။ ဒီဇူလိုင္လမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကို တက္ပါ့မယ္။ သူ႕ျပည္ပခရီးထက္ ပိုစိတ္ဝင္စားတယ္။ ဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ႏုိင္မလဲ၊ ျပင္ထားတယ့္ဥပေဒ ဘယ္ေလာက္အသက္ဝင္မလဲ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို ႀကီးက်ယ္တယ့္ျပႆနာေတြေတာင္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚေခၚယူျၿပီး လူဝင္မႈဥပေဒကို သုံးသပ္ခြင့္မျပဳဘဲ ထင္ရာစိုင္းလုပ္သြားခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ၿပီးယင္ ဘာမ်ားထူးလာမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္တယ္။

၂။ ႏိုင္ငံသားေတြကို ေက်းကြၽန္လို ဆက္ဆံေနဆဲ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးနဲ႕တာဝန္ဝတၲရားကို ဘယ္ေလာက္ေလးစားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မလဲ။ လယ္ေျမေတြကိုသိမ္းၿပီး ခ႐ိုနီေတြနဲ႕ ေဝမွ်ေဝစားလုပ္ေနဦးမလား။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တယ့္အစိုးရ၊ ျပည္သူအတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္သူတို႕ရဲ႔အစိုးရ ျဖစ္လာမလား။ ဒါလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအစိုးရမျဖစ္သေရြ႔ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေနတယ္လို႕ ဘယ္သူေျပာလဲ။ ေျပာယင္လည္း ယုံမွာမဟုတ္။

၃။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ကိစၥကိုလည္း ထည့္တြက္ရပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကတာထက္ စစ္အစိုးရကိုပဲ ယုံၾကတာ မ်ားတယ္။ စကားအရ သူတို႕ ညီၫြတ္ၾကပါတယ္။ ဘဝတူေတြ ျဖစ္လို႕ သူတို႕ စုစည္းသလို ျဖစ္ၾကေပမယ့္ တကယ့္အေရးမွာ စစ္အစိုးရကိုပဲ အားကိုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီသမိုင္းကို သူတို႕ျငင္းလို႕ မရပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္းသစၥာေဖာက္ၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႕ေပါင္းဖို႕ ဘယ္တုန္းကမွ ဝန္မေလးတယ့္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာလည္း သူတို႕က ဦးေအာင္မင္းကို ယုံၿပီး ပုံအပ္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ၂၀၁၄ ေလာက္မွာ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံမွာ သူတို႕ဘာမ်ားရႏိုင္မလဲ ရင္ခုန္စြာနဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမိတယ္။

အဆိုးျမင္ဝါဒီလို႕ သတ္မွတ္ခ်င္သတ္မွတ္ၾက။ စာေရးသူက ဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကိုေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္ အနာဂတ္ကိုေတာ့ မယုံဝ့ံပါ။

No comments: