Tuesday, November 20, 2007

မြန္အမ်ဳိးသားေရး၀၊ဒ က်ဆုံးလုနီးၿပီလား

...

မြန္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ က်ဆုံးလုနီးၿပီးလား

ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ာ့ဂ်္တကၠသိုလ္မွ မစၥတာစမစ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ အေမရိကေရာက္မြန္တို႔၏ အေျခအေနကို ေလ့လာရန္ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ ေဖါ့တ္၀ိန္းၿမိဳ႕၊ မြန္ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာၾကရာ မြန္ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(ေဖါ့တ္၀ိန္း)ဥကၠ႒ႏိုင္သက္လြင္က လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မစၥတာစမစ္က ေမးခ်င္ရာေမးဟု ေမးခြင့္ျပဳသျဖင့္ စာေရးသူက မြန္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္က်႐ႈံးၿပီးေနာက္ (၁၉)ႏွစ္အၾကာတြင္ အေမရိကာန္ျပည္ေထာင္စု ေမြးဖြားခ႔ဲေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယခုအခါ၌ တတိယကမၻာတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို မည္သည့္အရာက ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္ကို ပညာယူအတုခိုးလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းျဖစ္သည္။

မစၥတာစမစ္ႏွင့္အဖြဲ႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေကာင္းမြန္မွ်တေသာတရားဥပေဒ၊ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၊ တည္ၿမဲေသာအစိုးရႏွင့္ ဩဇာ႐ွိေသာဘုရားေက်ာင္းတို႔က အမွားအယြင္းမ႐ွိေအာင္ ကြပ္ကဲဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ မြန္ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (ေဖါ့တ္၀ိန္း) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးႏိုင္မိုက္ကယ္မြန္က သင့္တင့္မွ်တေသာ အေျဖျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ စာေရးသူကား ၿပီးျပည့္စုံေသာအေျဖဟုသာ ေျပာခ်င္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္ၿပီး မွ်တေသာတရားဥပေဒ ႐ွိရန္ လိုအပ္သည္။ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္းၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းတန္ဖိုးကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရသည္။ အာဏာစက္႐ွိေသာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဓမၼစက္႐ွိေသာဘာသာေရးအဖြ႕ဲအစည္းတို႔၏ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကလည္း မ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ အေရးႀကီးၿပီး အေျဖတြင္ မပါ၀င္ေသာ အခ်က္တစ္ခုကား တရားေရးကို တည့္မတ္ေပးေသာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏အခန္းက႑ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀)ေက်ာ္သမိုင္းကို သမင္လည္ျပန္ၾကည့္ေသာ္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔သမိုင္းေၾကာင္းသည္ အေကာင္းဘက္၌ မ႐ွိ။ ဗမာႏွင့္ထိုင္းတို႔၏ စနစ္တက် ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးဥပေဒ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အႏွိပ္ကြပ္ခံရမႈ၊ အျမင္ခ်င္းမတူျပည္သူမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမႈ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အလြဲသုံးစားျပဳမႈ၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရားလြန္ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသည္ မုန္တိုင္းၾကားမွ မီးပြားပမာ၊ လႈိင္းဂယက္ၾကားမွ ေရပြက္ပမာ က်ဆုံးလုနီးပါးအေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ မြန္အခ်င္းခ်င္းမသင့္ျမတ္မႈ၊ ေခ်ာက္တြန္းမႈ၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ အခြင့္အေရးယူမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ဘုံရန္သူကို အံတုႏိုင္ေသာ၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အင္အားစုတစ္ရပ္ မေပၚခ႔ဲ။

မြန္အမ်ဳိးသားတို႔၏သမိုင္းကို ေလ့လာလွ်င္္ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ျမတ္မႈအသြင္သဏၭာန္ကို အစဥ္ေတြ႕ရသည္။ မြန္တို႔သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အစဥ္အလာႀကီးမားသူ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရာတြင္ အထက္တန္းက်သူ၊ မြန္ဟုဆိုသည့္အတိုင္း စိတ္ထားမြန္္ျမတ္သူဟု ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေက်ာ္ၾကားခ႔ဲသည္။ ထိုေက်ာ္ၾကားမႈအားလုံးသည္ (၁၁) ရာစုတြင္ ခမာႏွင့္ဗမာတို႔၏လုယက္မႈေၾကာင့္ ေဒ၀ါလီခံလိုက္ရသည္။ (၁၈)ရာစုတြင္ ဗမာႏွင့္ထိုင္းတို႔၏ ပါးနပ္ေသာ ခါးပိုက္ႏႈိက္ပညာေၾကာင့္ ရွိသမွ်၊ စုသမ ွ် ျပာပုံဘ၀ ေရာက္ရျပန္သည္။ မြန္တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က အေျခအေနႏွင့္ လုံး၀ျခားနားသြားပါၿပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က စာေရးသူ၏ ေမြးရပ္ဌာေနတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ မိမိ၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ရပ္ကြက္သံဃနာယကဥကၠ႒က ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားေၾကာင့္ မိမိကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ထိုဆရာေတာ္ကပင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဤႏွစ္တြင္ ကိုယ္ထူးကိုယ္ထမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းကို စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ကြာျခားသည္မွာ မိမိတည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ေက်ာင္းမွာ မြန္စာကို အဓိကသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတည္ေဆာက္မည့္ေက်ာင္းမွာ မြန္စာကို သင္ၾကားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။

ဤသည္မွာ မြန္တို႔၏ သေဘာသဘာ၀တစ္ခုကို သတိထားမိသည္။ (၁၄)ရာစုတြင္ ျဗတၱဗသည္ ဗညားဦးကို ပုန္ကန္ရန္ မုတၱမကို ခ်ယ္လွယ္လုိေသာ စုခိုထိုင္းတို႔၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ဖူးသည္။ ေျမာင္းျမစားသမိန္ေလာက္ျဖားသည္ ဗညားႏြဲ႕ကို မရွိခိုးလုိ၊ အင္း၀ဘုရင္ မင္းႀကီးေစာစြာကဲကိုသာ ဦးတင္လိုသည္ဟု ဗဂိုးကို သိမ္းရန္ မ်က္စပစ္ခဲ့သည္။ သူ႔စနက္ေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ၾကာ စစ္ခင္းခဲ့ရသည္။

မြန္စစ္ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္သည္ အနာသည္းလာေသာအခါ သူ႔သားေတြကို စိတ္မခ်သျဖင့္ သူမရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရွိၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ သူ႔မွာၾကားခ်က္ကို မည္သည့္သားကမွ် အေလးထားသည္ကို မေတြ႕ရ။ ဗညားဓမၼရာဇာ လုပ္ၾကံခံရသည္။ ဗညားရံ(ပ)က ဗမာေတြႏွင့္ ဆက္ၿပီး စစ္မတိုက္လိုသျဖင့္ ႏွမေတာ္ ရွင္ေစာပုကို အက်ယ္ခ်ဳပ္သေဘာျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ေက်ာ္စြာဆီမွာ ထားရသည္။ ၀ါရီ႐ူမင္းဆက္သည္ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္လာၾကရာ ေနာက္ဆုံး အင္း၀မွ ျပန္လြတ္လာေသာ ရွင္ေစာပုသာ က်န္ေတာ့သည္အထိ ျဖစ္သည္။ ရွင္ေစာပုသည္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္မွ မင္းျဖစ္သျဖင့္ ဗညားေထာ(မင္းအို)ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတရား၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ၀ိဟာရေဒ၀ီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာက(၃)ပါးကို လင္းျဖာေစသူ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာဥပေဒျဖင့္ သုံးေလာကကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းသူ၊ မင္းတကာတို႔ထက္သာလြန္ျမင့္္ျမတ္သူ၊ အတုမရွိဘုရင္မႀကီးဟူ၍လည္းေကာင္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ရွင္ေစာပုသည္ မြန္ျမန္မာကရင္ခ်င္း၀တို႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအထိ ရာမညတိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ရွင္ေစာပုကို ဆက္ခံေသာ ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ မြန္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေတာင္ငူႏွင့္ျပည္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး က်န္ေဒသမ်ားကို ကုသိမတိုင္း၊ ဟံသာ၀တီတိုင္း ႏွင့္ မုတိၱမတိုင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ တစ္တိုင္းလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (၃၂)ခုျဖင့္ ရာမညတိုင္းကို ဖြဲ႕စည္းခ႔ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို တစ္ခုတည္းေသာဥပေဒ၊ အေလးခ်ိန္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ဓမၼေစတီျဖတ္ထုံးကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ဤဥပေဒကို္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး၊ လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း အာသံႏွင့္မဏိပူရအထိ က်င့္သုံးခ႔ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ ရာမညတိုင္းကို ေလးစားေအာင္ အင္း၀၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားကို သံတမန္နည္းအရ စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့သည္။

မြန္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ဗမာ့အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီနႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ လုံး၀နီးပါး ပ်က္စီးရသည္။ ထိုင္းကို စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္သားစုေဆာင္းရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပါ လူထြက္ေစေသာအခါ မြန္ႏွင့္ျမန္မာပဋိပကၡႀကီးထြားလာရသည္။ မြန္တို႔သည္ မိမိ၏အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကို ေရွ႕တန္းတင္ရမည့္အစား ဗဂိုးတြင္ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာဗမာႏွင့္ရွမ္းတို႔ကို စည္း႐ုံးရင္း မႏိုင္၀န္ထမ္းခဲ့ရသည္။ (၁၈)ရာစုတြင္ ေ႐ႊဘိုမွ အစြန္းေရာက္ဗမာ့အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဦးေအာင္ေဇယ်က မြန္တို႔ကို မ်ဳိးျဖဳတ္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲၿပီး ဗဂိုးနယ္တြင္ လူသတ္ပြဲက်င္းပေသာအခါက်မွ မြန္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ မက္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္မွ လန္႔ႏိုးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္က်ခဲ့ပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ အင္အားေမြးခဲ့ေသာဗမာႏွင့္ထိုင္းတို႔၏ က်ားကြက္ထဲ၌သာ အစားခံရင္း လုံးပါးပါးခဲ့ရသည္။

No comments: